Bilangan Transaksi Dalam Talian 2024

MelakaPay (Integrasi dengan iSPEKS)


* Integrasi MelakaPay dengan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) masih belum dilaksanakan.Portal iSPEKS dan mySMS

   No  

Perkhidmatan

   Jan 

  Feb 

  Mac 

  Apr 

  Mei 

  Jun 

  Jul  

Ogos

 Sep 

 Okt 

 Nov 

 Dis 

1

Portal iSPEKS 4350

4120

4203

4872

4643

-

-

-

- - - -

2

mySMS

1060

1024

1115

1413

2626

-

-

- - - - -