Unit Kewangan dan Pengurusan Amanah

Objektif

Memperkasa pencapaian pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti melalui pematuhan terhadap peraturan kewangan bagi lima aspek kawalan utama iaitu kawalan pengurusan, bajet, terimaan, perbelanjaan serta pengurusan Kumpulan Wang/Akaun Amanah dan Deposit.

Fungsi

Senarai Aktiviti Unit

Carta Fungsi Unit