Agensi, Badan Berkanun Negeri Dan Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri

No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Surat Penyeragaman Penyediaan Risalat Am Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) - Penyata Kewangan
Tarikh Dimuatnaik: 23 Oct 2023
Saiz: 786.41 KB
23 Oct 2023
PDF | 786.41 KB
2
Surat Mekanisme Pelaksanaan - Dasar Perkongsian Dan Pulangan Projek Usaha Sama Secara Penswastaan Oleh Agensi Dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Negeri Melaka Untuk Disalurkan Sebagai Hasil Kerajaan Negeri Melaka
Tarikh Dimuatnaik: 23 Oct 2023
Saiz: 1.36 MB
23 Oct 2023
PDF | 1.36 MB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Penyediaan dan Pembentangan Penyata Kewangan Bagi Tahun 2022
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 1.09 MB
02 Mar 2023
PDF | 1.09 MB
2
Surat Arahan Pengoperasian Agensi Kerajaan Negeri Melaka di Pusat Transformasi Bandar (UTC) Melaka
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 493.00 KB
02 Mar 2023
PDF | 493.00 KB
3
Surat Penambahbaikan Mekanisme Pelaksanaan Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Anak Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC)
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 1.99 MB
02 Mar 2023
PDF | 1.99 MB
4
Surat Polisi Pembayaran Dividen Oleh Anak Syarikat Dan Syarikat Bersekutu Kepada Lembaga Tabung Amanah Melaka (LTAM)
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 2.94 MB
02 Mar 2023
PDF | 2.94 MB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Pelepasan Cukai Bagi Agensi / Badan Berkanun / Anak-Anak Syarikat Kerajaan Negeri Dan Lain-Lain Yang Menyalurkan Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Melaka
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 1.40 MB
02 Mar 2023
PDF | 1.40 MB
2
Mekanisme Pelaksanaan - Dasar Perkongsian Dan Pulangan Projek Usaha Sama Secara Penswastaan Oleh Agensi Dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Negeri Melaka Untuk Disalurkan Sebagai Hasil Kerajaan Negeri Melaka
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 3.36 MB
02 Mar 2023
PDF | 3.36 MB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Penyediaan dan pembentangan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan bagi tahun 2020 dan KPI Ketua Jabatan/Ketua Eksekutif Agensi Kerajaan Negeri
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 1.77 MB
02 Mar 2023
PDF | 1.77 MB
2
Pemakluman Penetapan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Untuk Ketua Pegawai Eksekutif / Pengurus Besar Bagi Agensi Dan Anak Syarikat Kerajaan Nageri Melaka
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 173.31 KB
02 Mar 2023
PDF | 173.31 KB
3
Pembentangan Prestasi Kewangan Agensi Dan Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 1.42 MB
02 Mar 2023
PDF | 1.42 MB
4
Penambahbaikan Mekanisma Pelaksanaan Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Anak Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC)
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 2.04 MB
02 Mar 2023
PDF | 2.04 MB
5
Mekanisma Pelaksanaan Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Anak Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC)
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 2.39 MB
02 Mar 2023
PDF | 2.39 MB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Anak Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC) Selaras Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) BIL.27/2019
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 3.05 MB
02 Mar 2023
PDF | 3.05 MB
2
Slide Taklimat Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC)
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 826.30 KB
02 Mar 2023
PDF | 826.30 KB
3
Garis Panduan Pelaburan Saham Kerajaan Negeri Melaka (Pindaan 2019)
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 5.60 MB
02 Mar 2023
PDF | 5.60 MB
4
Kaedah Perkongsian Dan Pulangan Projek usaha Sama Secara Penswastaan Oleh Agensi / Anak-Anak Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Untuk Disalurkan Sebagai Hasil Kerajaan Negeri Melaka
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 54.56 KB
02 Mar 2023
PDF | 54.56 KB
5
Pemberhentian Pemberian Sumbangan Agensi Dan Anak Syarikat Kepada Tabung Amanah Melaka (TAM) Selaras Keputusan MMKN BIL. 27/1994
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 885.22 KB
02 Mar 2023
PDF | 885.22 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Borang Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Anak Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC)
Tarikh Dimuatnaik: 02 Mar 2023
Saiz: 28.96 KB
02 Mar 2023
Dokumen Excel | 28.96 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader