Surat Edaran Pejabat Kewangan Negeri

No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Kadar Baharu Tempahan Makanan Bagi Mesyuarat/ Latihan/ Kursus/ Bengkel Dalaman Di Jabatan Kerajaan Negeri
Tarikh Dimuatnaik: 10 Jan 2024
Saiz: 340.36 KB
10 Jan 2024
PDF | 340.36 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Arahan Kawalan Perbelanjaan Awam Kementerian/Jabatan
Tarikh Dimuatnaik: 26 Okt 2023
Saiz: 535.33 KB
26 Okt 2023
PDF | 535.33 KB
2
Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Permohonan Pinjaman Bagi Tahun 2023
Tarikh Dimuatnaik: 19 Sep 2023
Saiz: 183.54 KB
19 Sep 2023
PDF | 183.54 KB
3
Surat Pemakluman Semula - Bil. 4 Tahun 2018 - Pewakilan Kuasa Pelupusan Aset Dan Menghapuskan Kira Kehilangan Aset Kerajaan Negeri
Tarikh Dimuatnaik: 31 Jul 2023
Saiz: 1.62 MB
31 Jul 2023
PDF | 1.62 MB
4
Surat Pemakluman Semula - Bil. 3 Tahun 2018 - Kuasa Untuk Menandatangani Kontrak Bagi Pihak Kerajaan Negeri Melaka
Tarikh Dimuatnaik: 31 Jul 2023
Saiz: 1.34 MB
31 Jul 2023
PDF | 1.34 MB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Permohonan Pinjaman Bagi Tahun 2022
Tarikh Dimuatnaik: 15 Feb 2023
Saiz: 68.63 KB
15 Feb 2023
PDF | 68.63 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Surat Edaran Had Nilai Lantikan Terus Bagi Perolehan Kerja Kerajaan Dalam Tempoh Darurat
Tarikh Dimuatnaik: 15 Feb 2023
Saiz: 423.61 KB
15 Feb 2023
PDF | 423.61 KB
2
Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Permohonan Pinjaman Sempena Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2021
Tarikh Dimuatnaik: 15 Feb 2023
Saiz: 65.58 KB
15 Feb 2023
PDF | 65.58 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Surat Makluman Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Permohonan Pinjaman Sempena Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2020
Tarikh Dimuatnaik: 06 Okt 2020
Saiz: 36.48 KB
06 Okt 2020
PDF | 36.48 KB
2
Kelulusan Permohonan Mengeluarkan Pesanan Tempatan Secara Manual Dalam Tempoh 1 Hingga 4 April 2020
Tarikh Dimuatnaik: 04 Apr 2020
Saiz: 34.49 KB
04 Apr 2020
PDF | 34.49 KB
3
Kelulusan Permohonan Mengeluarkan Pesanan Tempatan Secara Manual Dalam Tempoh 1 Hingga 4 April 2020
Tarikh Dimuatnaik: 04 Apr 2020
Saiz: 269.64 KB
04 Apr 2020
PDF | 269.64 KB
4
Tatacara Pembayaran Kemudahan Rawatan Perubatan Bagi PegawaiPesara Perhidmatan Negeri Melaka Di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Tarikh Dimuatnaik: 29 Jan 2020
Saiz: 117.53 KB
29 Jan 2020
PDF | 117.53 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Pemakluman Peraturan Berkaitan Penglibatan Anggota Pentadbiran/Wakil Dalam Mesyuarat Lembaga Perolehan Di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka
Tarikh Dimuatnaik: 22 Okt 2019
Saiz: 216.04 KB
22 Okt 2019
PDF | 216.04 KB
2
Penerimaan Pelbagai Jenis Kenderaan Rasmi Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri Melaka (Sewa Beli) Tahun 2019
Tarikh Dimuatnaik: 05 Sep 2019
Saiz: 1.50 MB
05 Sep 2019
PDF | 1.50 MB
3
Surat Makluman Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Permohonan Pinjaman Sempena Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2019
Tarikh Dimuatnaik: 25 Nov 2019
Saiz: 68.15 KB
25 Nov 2019
PDF | 68.15 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Tadbir Urus dan Pelaksanaan Perolehan Oleh Agensi Kerajaan Di Negeri Melaka
Tarikh Dimuatnaik: 13 Sep 2018
Saiz: 267.98 KB
13 Sep 2018
PDF | 267.98 KB
2
Tempahan Makanan Bagi Mesyuarat Dalaman Di Jabatan
Tarikh Dimuatnaik: 05 Jun 2018
Saiz: 295.63 KB
05 Jun 2018
PDF | 295.63 KB
3
Warta Kerajaan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120) Pemberiankuasa di Bawah Seksyen 3 dan Akta Perwakilan Kuasa 1956 Perwakilan Kuasa di Bawah Seksyen 9
Tarikh Dimuatnaik: 15 Okt 2018
Saiz: 0 bytes
15 Okt 2018
PDF | Fail tidak wujud
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Warta Kerajaan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120) Pemberiankuasa Di Bawah Seksyen 3 Dan Akta Perwakilan Kuasa 1956 Pewakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 9
Tarikh Dimuatnaik: 19 Apr 2017
Saiz: 162.93 KB
19 Apr 2017
PDF | 162.93 KB
2
Garis Panduan Permohonan Perolehan Rundingan Terus dan Garis Panduan Rundingan Harga Bagi Rundingan Terus Serta Format Standard Permohonan Secara Rundingan Terus
Tarikh Dimuatnaik: 19 Apr 2017
Saiz: 295.88 KB
19 Apr 2017
PDF | 295.88 KB
3
Borang Garis Panduan Permohonan Perolehan Rundingan Terus dan Garis Panduan Rundingan Harga Bagi Rundingan Terus Serta Format Standard Permohonan Secara Rundingan Terus
Tarikh Dimuatnaik: 03 Ogos 2017
Saiz: 496.79 KB
03 Ogos 2017
| 496.79 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Notis Pemberitahuan 1PP
Tarikh Dimuatnaik: 19 Apr 2017
Saiz: 26.47 KB
19 Apr 2017
PDF | 26.47 KB
2
Notis Pemberitahuan Kontrak Pusat Bahagian Perolehan Kerajaan Perbendaharaan Malaysia
Tarikh Dimuatnaik: 19 Apr 2017
Saiz: 93.76 KB
19 Apr 2017
PDF | 93.76 KB
3
Perancangan Perolehan, Permohonan Pengecualian Proses Tender/Sebut Harga dan Pelanjutan Tempoh Kontrak
Tarikh Dimuatnaik: 19 Apr 2017
Saiz: 104.21 KB
19 Apr 2017
PDF | 104.21 KB
4
Pindaan Perenggan 4 Kepada Surat Edaran Bertarikh 23 Oktober 2013 Mengenai Penubuhan Jawatankuasa Rundingan Harga Di Peringkat Jabatan Negeri/ Badan Berkanun Negeri/ Penguasa Tempatan Negeri/ Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Dan Format Standard Permohonan Perolehan Secara Rundingan Terus
Tarikh Dimuatnaik: 03 Ogos 2017
Saiz: 423.76 KB
03 Ogos 2017
| 423.76 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Pindaan Perenggan 2 Kepada Surat Edaran Runding Terus Bertarikh 22 Oktober 2013
Tarikh Dimuatnaik: 03 Ogos 2017
Saiz: 150.85 KB
03 Ogos 2017
PDF | 150.85 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Surat Edaran Penubuhan Jawatankuasa Rundingan Harga Di Peringkat Jabatan Negeri/ Badan Berkanun Negeri/ Penguasa Tempatan Negeri/ Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Dan Format Standard Permohonan Perolehan
Tarikh Dimuatnaik: 03 Ogos 2017
Saiz: 422.99 KB
03 Ogos 2017
| 422.99 KB
2
Surat Garis Panduan Permohonan Perolehan Secara Runding Terus Bertarikh 20 Mac 2013
Tarikh Dimuatnaik: 19 Apr 2017
Saiz: 95.89 KB
19 Apr 2017
PDF | 95.89 KB
3
Surat Edaran Bayaran Insentif Tugas Kewangan(BITK) - Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 1999
Tarikh Dimuatnaik: 19 Apr 2017
Saiz: 48.29 KB
19 Apr 2017
PDF | 48.29 KB
4
Surat Garis Panduan Bagi Jamuan Mesyuarat/Perbincangan Jabatan-Jabatan Di Bawah Kerajaan Negeri Melaka
Tarikh Dimuatnaik: 19 Apr 2017
Saiz: 88.85 KB
19 Apr 2017
PDF | 88.85 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Perjanjian Program Bajet Tahun 2008
Tarikh Dimuatnaik: 19 Apr 2008
Saiz: 21.19 KB
19 Apr 2008
PDF | 21.19 KB
2
Jadual Semakan Bajet Tahun 2008
Tarikh Dimuatnaik: 19 Apr 2017
Saiz: 16.29 KB
19 Apr 2017
PDF | 16.29 KB
3
Jadual Kerja Bajet Tahun 2008
Tarikh Dimuatnaik: 19 Apr 2017
Saiz: 18.08 KB
19 Apr 2017
PDF | 18.08 KB
4
Panduan Menyediakan Perjanjian Program
Tarikh Dimuatnaik: 19 Apr 2017
Saiz: 13.09 KB
19 Apr 2017
PDF | 13.09 KB
5
Format Tambah Peruntukan
Tarikh Dimuatnaik: 19 Apr 2017
Saiz: 16.30 KB
19 Apr 2017
PDF | 16.30 KB
6
Format Pindah Peruntukan
Tarikh Dimuatnaik: 19 Apr 2017
Saiz: 18.05 KB
19 Apr 2017
PDF | 18.05 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader