Profil

Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka adalah sebuah jabatan yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan Kewangan Negeri Melaka dan menyediakan Akaun Tahunan Negeri. Jabatan ini diketuai oleh YB Pegawai Kewangan Negeri. YB Pegawai Kewangan Negeri adalah bertanggungjawab menggubal dasar dan mewujudkan strategi Belanjawan Negeri dan mencari punca-punca hasil bagi menambah hasil negeri bersesuaian dengan kehendak Belanjawan Tahunan Negeri Melaka.