Unit Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia

Objektif

Meningkatkan prestasi pentadbiran kewangan dan perkhidmatan jabatan ke tahap yang lebih produktif dan memastikan bahawa Unit Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia di Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka lebih teratur dan terurus.

Fungsi

Senarai Aktiviti Unit

Carta Fungsi Unit