Info iSPEKS Melaka

No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Info iSPEKS - Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS Melaka - Jab & PTJ
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 846.14 KB
05 Mac 2023
PDF | 846.14 KB
2
Taklimat Polisi dan Prosedur Pentadbiran Pengguna iSPEKS Kerajaan Negeri Melaka
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 975.92 KB
05 Mac 2023
PDF | 975.92 KB
3
Taklimat Awareness Pelaksanaan Dashboard Baru iSPEKS Kerajaan Negeri Melaka
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 2.82 MB
05 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 2.82 MB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Manual Pengguna iSPEKS - Pendaftaran Portal
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 1.29 MB
05 Mac 2023
PDF | 1.29 MB
2
Manual Pengguna iSPEKS - Akaun Belum Bayar (AP)
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 28.35 MB
05 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 28.35 MB
3
Manual Pengguna iSPEKS - Barcode
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 8.30 MB
05 Mac 2023
| 8.30 MB
4
Manual Pengguna iSPEKS - Document Management System (DMS)
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 1.25 MB
05 Mac 2023
| 1.25 MB
5
Manual Pengguna iSPEKS - Gaji (PY)
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 56.84 MB
05 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 56.84 MB
6
Manual Pengguna iSPEKS - Integrasi Luar (INT)
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 3.74 MB
05 Mac 2023
| 3.74 MB
7
Manual Pengguna iSPEKS - Lejar Am (GL)
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 52.78 MB
05 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 52.78 MB
8
Manual Pengguna iSPEKS - NCOST
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 13.58 MB
05 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 13.58 MB
9
Manual Pengguna iSPEKS - Pelaburan (INV)
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 60.85 MB
05 Mac 2023
| 60.85 MB
10
Manual Pengguna iSPEKS - Pendahuluan Tuntutan (AC)
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 57.64 MB
05 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 57.64 MB
11
Manual Pengguna iSPEKS - Pengurusan Kontrak (CoM)
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 61.72 MB
05 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 61.72 MB
12
Manual Pengguna iSPEKS - Pentadbiran Dan Keselamatan (SAM)
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 49.94 MB
05 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 49.94 MB
13
Manual Pengguna iSPEKS - Perakaunan Projek (PA)
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 19.20 MB
05 Mac 2023
| 19.20 MB
14
Manual Pengguna iSPEKS - Perolehan (PROC)
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 49.33 MB
05 Mac 2023
| 49.33 MB
15
Manual Pengguna iSPEKS - Pinjaman (LN)
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 58.65 MB
05 Mac 2023
| 58.65 MB
16
Manual Pengguna iSPEKS - Pinjaman Kakitangan (SL)
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 27.77 MB
05 Mac 2023
| 27.77 MB
17
Manual Pengguna iSPEKS - Token PKI
Tarikh Dimuatnaik: 05 Mac 2023
Saiz: 705.48 KB
05 Mac 2023
PDF | 705.48 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Aliran Kerja - Akaun Belum Terima (AR)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 705.38 KB
06 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 705.38 KB
2
Aliran Kerja - Akaun Belum Bayar (AP)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 499.84 KB
06 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 499.84 KB
3
Aliran Kerja - Aset Dan Inventori (AIM)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 1.77 MB
06 Mac 2023
PDF | 1.77 MB
4
Aliran Kerja - Bajet (BA)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 724.83 KB
06 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 724.83 KB
5
Aliran Kerja - Gaji (PY)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 2.07 MB
06 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 2.07 MB
6
Aliran Kerja - Lejar Am (GL)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 641.44 KB
06 Mac 2023
PDF | 641.44 KB
7
Aliran Kerja - NCOST
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 318.76 KB
06 Mac 2023
PDF | 318.76 KB
8
Aliran Kerja - Pelaburan (INV)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 497.20 KB
06 Mac 2023
PDF | 497.20 KB
9
Aliran Kerja - Pengurusan Tunai (CM)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 858.02 KB
06 Mac 2023
PDF | 858.02 KB
10
Aliran Kerja - Pendahuluan Dan Tuntutan (AC)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 643.72 KB
06 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 643.72 KB
11
Aliran Kerja - Pengurusan Kontrak (COM)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 823.10 KB
06 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 823.10 KB
12
Aliran Kerja - Perolehan (PROC)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 886.89 KB
06 Mac 2023
Dokumen WinRAR | 886.89 KB
13
Aliran Kerja - Pinjaman Diberi (LN)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 647.58 KB
06 Mac 2023
PDF | 647.58 KB
14
432dad9a9bf76104d11181a2547b22a8.pdf
Tarikh Dimuatnaik: 07 Mac 2023
Saiz: 463.79 KB
07 Mac 2023
PDF | 463.79 KB
15
9ee4b3f00ec5ffa56344dc56c8ba4017.pdf
Tarikh Dimuatnaik: 07 Mac 2023
Saiz: 801.16 KB
07 Mac 2023
PDF | 801.16 KB
16
c219915de8a8a608852ee86f26052771.pdf
Tarikh Dimuatnaik: 07 Mac 2023
Saiz: 372.42 KB
07 Mac 2023
PDF | 372.42 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Borang Permohonan Data Dalam iSPEKS / SPEKS
Tarikh Dimuatnaik: 17 Okt 2023
Saiz: 44.83 KB
17 Okt 2023
PDF | 44.83 KB
2
Borang Permohonan Wujud Kod PTJ (iSPEKS)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 42.50 KB
06 Mac 2023
PDF | 42.50 KB
3
Borang Permohonan Wujud Kod Gaji (iSPEKS)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 73.78 KB
06 Mac 2023
PDF | 73.78 KB
4
Borang Pembekal iSPEKS
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 150.54 KB
06 Mac 2023
PDF | 150.54 KB
5
Borang Maklumat Pelanggan Lain-Lain iSPEKS
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 144.35 KB
06 Mac 2023
PDF | 144.35 KB
6
Borang Maklumat Pelanggan Lain-Lain iSPEKS (Lampiran A)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Apr 2023
Saiz: 14.61 KB
06 Apr 2023
Dokumen Excel | 14.61 KB
7
Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS Melaka - Peringkat JAB PTJ
Tarikh Dimuatnaik: 24 Mac 2024
Saiz: 1.16 MB
24 Mac 2024
PDF | 1.16 MB
8
Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS Melaka - Peringkat PKN BN
Tarikh Dimuatnaik: 24 Mac 2024
Saiz: 1.26 MB
24 Mac 2024
PDF | 1.26 MB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Individual Certificate Application Form - POS Digicert
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 369.54 KB
06 Mac 2023
PDF | 369.54 KB
2
Installer eSign iSPEKS Token PKI Versi 1.5 (64 bit & 32 bit)
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 53.06 MB
06 Mac 2023
| 53.06 MB
3
Manual Pengguna Setup Token PKI iSPEKS
Tarikh Dimuatnaik: 06 Mac 2023
Saiz: 1.00 MB
06 Mac 2023
PDF | 1.00 MB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader