Dataset Negeri Melaka


Senarai Data Asas :

1.  Data Asas Kemudahan Kesihatan Mengikut Daerah di Negeri Melaka

2. Bilangan Penduduk Yang Bekerja Mengikut Industri Bagi Negeri Melaka

3. Statistik Pembekalan Elektrik Mengikut Daerah di Negeri MelakaData Asas Negeri Melaka                :  Data Asas Negeri Melaka

Dataset Negeri Melaka Ke Portal      :  https://www.data.gov.my/data/ms_MY/organization/melaka-state-government

Garis Panduan Data Set                  :  Panduan Dataset