Piagam Pelanggan Jabatan

BIL
PERKHIDMATAN
TEMPOH MASA
1.
Pengeluaran bayaran (Cek/EFT) untuk baucar bayaran yang lengkap. Empat Belas (14) hari dari tarikh terima.
2.
Pembayaran gaji kakitangan awam melalui sistem gaji berkomputer. Mengikut tarikh gaji ditetapkan.
3. Pengeluaran Resit Perbendaharaan untuk penyata pemungut yang lengkap. Dua (2) hari bekerja dari tarikh terima
4.
Permohonan pindah peruntukan dimaklumkan keputusannya kepada jabatan yang memohon. Tujuh (7) hari dari tarikh terima permohonan. 
5.
Permohonan pinjaman kenderaan dan komputer dimaklumkan keputusannya kepada pemohon. Lima (5) hari bekerja.
6.
Pengedaran penyata gaji bulanan kakitangan kepada jabatan. 10hb bulan berikutnya.
7.
Pengeluaran laporan naziran SPEKS kepada jabatan. Empat belas (14) dari tarikh naziran.
8.
Setiap aduan yang diterima diberi maklumbalas. Tiga (3) hari bekerja.