Unit Belanjawan dan Pinjaman

Objektif

Menentukan jabatan-jabatan Kerajaan Negeri diberi peruntukan kewangan sewajarnya untuk digunakan dengan cekap dan berkesan melalui pemeriksaan dan penganalisisan rancangan-rancangan dan program-program serta menyelia pinjaman Kerajaan Negeri daripada Kerajaan Persekutuan dan Pinjaman Kerajaan Negeri kepada Badan-Badan Berkanun / Anak Syarikat / Agensi Negeri.

Fungsi

Senarai Aktiviti Unit

Carta Fungsi Unit