Info Perjawatan

Mengikut Kelulusan Perjawatan Bil. 63 Tahun 2004 berkuatkuasa 1 Januari, 2004, Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri mempunyai 3 bahagian yang terdiri daripada unit-unit seperti berikut :

1) Bahagian Khidmat Pengurusan :

2) Bahagian Pengurusan Kewangan

3) Bahagian Pengurusan Perakaunan

Perjawatan Pegawai

No
Kumpulan Perkhidmatan
Jawatan Tetap
Jawatan Kontrak
Kosong
Jumlah
1
Pengurusan dan Profesional (Kumpulan A)
10
5
0
15
2
Sokongan 1 (Kumpulan B)
33
7
0
40
3
Sokongan 1 (Kumpulan C)
20
9
1
29
4
Sokongan 1 (Kumpulan D)
5
0
0
5
Jumlah
68
21
1
89