Bilangan Transaksi Dalam Talian 2023

MelakaPay (Integrasi dengan iSPEKS)


* Integrasi MelakaPay dengan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) masih belum dilaksanakan.Portal iSPEKS dan mySMS

   No  

Perkhidmatan

   Jan 

  Feb 

  Mac 

  Apr 

  Mei 

  Jun 

  Jul  

Ogos

 Sep 

 Okt 

 Nov 

 Dis 

1

Portal iSPEKS 4268

4290

4314

4313

4373

4397

4410

4445

4505 4522 7565 4583

2

mySMS

623

1341

1265

1298

697

1777

2364

2885 2348 3259 2362 2125