Bilangan Transaksi Dalam Talian 2023

MelakaPay (Integrasi dengan iSPEKS)


* Integrasi MelakaPay dengan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) masih belum dilaksanakan.Portal iSPEKS dan mySMS

No

Perkhidmatan

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

1

Portal iSPEKS 4268

4290

4314

4313

-

-

-

-

- - - -

2

mySMS

623

1341

1265

1298

-

-

-

- - - - -