Bilangan Transaksi Dalam Talian 2016

Melakapay

No
Nama Agensi
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
1
Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka
223
257
295
263
255
250
245
252
262
275
270
275
2
Pejabat Daerah Dan Tanah Jasin
43
103
103
349
241
238
248
249
252
262
253
262
3
Pejabat Daerah Dan Tanah Alor Gajah
95
113
149
482
405
401
400
405
402
405
450
405
4
Pejabat Daerah Dan Tanah Melaka Tengah
106
149
467
494
458
446
442
452
462
480
480
480
5
Pejabat Tanah Dan Galian Melaka
142
207
583
813
910
900
920
927
930
940
952
940

eSPEKS dan mySMS

No
Perkhidmatan
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
1
eSPEKS
10,964
10,048
10,436
10,435
10,203
10,105
10,305
10,302
10,305
10,307
10,500
10,307
2
mySMS
1,952
2,025
2,512
2,514
1,433
2,314
2,215
2,216
2,218
2,218
2,555
2,218