Bilangan Transaksi Dalam Talian 2020

Melakapay (Integrasi dengan SPEKS)

No
Nama Agensi
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
1
Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka       
771
647
630
649
515
535
661
-
-
-
-
-
2
Pejabat Daerah Dan Tanah Jasin        889 957 952
962
1037
326
219
-
-
-
- -
3
Pejabat Daerah Dan Tanah Alor Gajah       1626
1145
1020
1154
1436
424
293
-
-
-
-
-
4
Pejabat Daerah Dan Tanah Melaka Tengah               
2631
2443
2315
2449
2584
657
582
- -
-
-
-
5
Pejabat Tanah Dan Galian Melaka                                         3830
4163
4051
4168
5923
1390
1298
-
-
-
-   -


* Integrasi E-Bayar dengan Sistem Perakaunan Berkomputer Standad Kerajaan Negeri (SPEKS) hanya dilaksanakan sehingga Julai 2020.
* Integrasi E-Bayar dengan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) masih belum dilaksanakan.eSPEKS, iSPEKS dan mySMS

No
Perkhidmatan
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
1
eSPEKS 15566
13469
12485
13475
13470
15903
11730
11921
- - - -
2
iSPEKS -
-
-
-
-
-
-
-
- - 680 2945
3
mySMS
1591
1732
1642
1746
790
916
1098
506 1479 1560 2344 4007


* Portal iSPEKS boleh dilayari bermula November 2020.
* Laman eSPEKS memaparkan maklumat slip gaji sehingga Ogos 2020.