Bilangan Transaksi Dalam Talian 2019

Melakapay

No
Nama Agensi
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
1
Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka
500
436
480
459
431
460
707
619
589
581
619
643
2
Pejabat Daerah Dan Tanah Jasin 597 613 293
221
338
57
73
87
69
79
93 119
3
Pejabat Daerah Dan Tanah Alor Gajah 854
809
470
348
597
88
96
117
126
119
118
112
4
Pejabat Daerah Dan Tanah Melaka Tengah
1 323
1 443
658
478
963
247
187
229 199
214
197
225
5
Pejabat Tanah Dan Galian Melaka 1 833
2 285
964
883
2221
294
238
228
191
164
172   185

eSPEKS dan mySMS

No
Perkhidmatan
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
1
eSPEKS 13 123
7 630
8903
9590
12702
5879
9049
6979
6185 9476 8422 10398
2
mySMS
1 044
2 143
1601 
1549
1656
1190
1611
1517 1412 1869 1766 1686