Bilangan Transaksi Dalam Talian 2018

Melakapay

No
Nama Agensi
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
1
Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka
497
322
419
278
376
349
424
386
379
415
473
375
2
Pejabat Daerah Dan Tanah Jasin 665 259 139
83
289
56
61
103
49
54
18 35
3
Pejabat Daerah Dan Tanah Alor Gajah 856
388
281
148
401
69
59
52
39
42
47
44
4
Pejabat Daerah Dan Tanah Melaka Tengah
1 500
661
308
179
641
97
71
90 64
64
63
68
5
Pejabat Tanah Dan Galian Melaka 1 948
1 046
539
291
1 504
156
121
139
76
60
48
57

eSPEKS dan mySMS

No
Perkhidmatan
Jan
Feb
Mac
Apr
Mei
Jun
Jul
Ogos
Sep
Okt
Nov
Dis
1
eSPEKS 13 160
8 831
10 574
12 319
4 426
10 575
13 296
7 740
8 806 10 378 6 836 9 233
2
mySMS
394
1 567
1 421
1 263
334
1 200
991
1 634 268 2 203 1 569 2 195