AKTIVITI PELAKSANAAN PERAKAUNAN AKRUAN

Perancangan Pelaksanaan Perakaunan Akruan iSPEKS Tahun 2015

Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana (iSPEKS)

Bil
Aktiviti Yang Dirancang Akan Diadakan
Anggaran Tarikh
1
Mesyuarat Jawatankusa Pelaksana (iSPEKS)  Negeri Melaka bil 1/2015
Bulan Mac 2015
2
Mesyuarat Jawatankusa Pelaksana (iSPEKS)  Negeri Melaka bil 2/2015
Bulan Oktober 2015

Mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Petugas (iSPEKS)

Bil
Aktiviti Yang Dirancang Akan Diadakan
Anggaran Tarikh
1
Mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Petugas (iSPEKS) Negeri Melaka bil 1/2015
10 Februari 2015
2
Mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Petugas (iSPEKS) Negeri Melaka bil 2/2015
Bulan April 2015
3
Mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Petugas (iSPEKS) Negeri Melaka bil 3/2015
Bulan Julai 2015
4
Mesyuarat Jawatankuasa Pasukan Petugas (iSPEKS) Negeri Melaka bil 4/2015
Bulan September 2015

Bengkel /Training

Bil
Aktiviti Yang Dirancang Akan Diadakan
Anggaran Tarikh
1
Mengikuti Training The Trainer Untuk Pengumpulan Data Inventori, Akaun Belum Bayar dan Akaun Belum Terima (Run 2) 
Bulan Jun 2015
2
Mengadakan Bengkel Pengumpulan Data (RUN 2) kepada semua Jabatan/PTJ
Bulan Ogos 2015

back to top