Hasil Kajian e-Penyertaan

Ruangan ini disediakan adalah untuk memaparkan keputusan dan hasil daripada penglibatan/ konsultasi di atas penyertaan awam dalam aktiviti yang telah jalankan oleh Jabatan ini bagi tujuan meningkatkan mutu perkhidmatan JKPNM. 

1. Hasil Kajian Berkenaan Kaunter JKPNM

Kajian ini dilakukan bertujuan mengumpul maklumat mengenai pendapat dan penilaian pengguna terhadap Kaunter Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka bermula 01 Januari 2022 Sehingga 31 Disember 2022

Sangat Baik - 69.5%
Baik - 25.7%
Memuaskan - 4.8%
Kurang Memuaskan - 0%
Tidak Memuaskan - 0%