UNIT PENGURUSAN KEWANGAN DAN PEMANTAUAN AUDIT

Objektif

Memperkasa pencapaian pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti melalui pematuhan terhadap peraturan kewangan bagi lima aspek kawalan utama iaitu kawalan pengurusan, bajet, terimaan, perbelanjaan serta pengurusan Kumpulan Wang/Akaun Amanah dan Deposit.

Fungsi

  • Melaksanakan kawalan pengurusan dengan memastikan struktur pengurusan kewangan yang berkesan diwujudkan ke atas struktur organisasi, sistem dan prosedur, keberkesanan Audit Dalam dan Jawatankuasa yang diwujudkan serta pengurusan sumber manusia
  • Menguruskan kawalan bajet melalui penyediaan bajet, pengagihan peruntukan, permohonan pindah/tambah peruntukan, pemantauan kemajuan/pencapaian bajet
  • Mengendalikan kawalan terimaan mengikut peraturan dan diakaunkan dengan sempurna meliputi kawalan borang hasil, terimaan wang, kemasukan pungutan ke bank, kawalan perakaunan terimaan/hasil dan penyediaan Akaun Belum Terima
  • Mengurus kawalan perbelanjaan mengurus mengikut peraturan yang ditetapkan dan diperakaunkan dengan tepat meliputi perakaunan, pengurusan perolehan dan pengurusan bayaran
  • Mengendali kumpulan wang/akaun amanah dari segi penyediaan dan penyerahan penyata tahunan untuk diaudit serta kesempurnaan rekod perakaunan/penyata penyesuaian akaun/transaksi akaun

Carta Fungsi Unit


Aktiviti


Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan

Unit Pengurusan Kewangan dan Pemantauan Audit


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Adni Fatem Binti Abd. Malik
Pegawai Tadbir
Noor Ashikin Binti Janudin
Pegawai Tadbir (Pengurusan Amanah)
Razali Bin Ab Rahman
Penolong Akauntan
Ummu Hani Binti Salim
Penolong Akauntan
Siti Hajjar Azlina Binti Hamzah
Penolong Akauntan
Amirah Sophiah Binti Abd Rahman
Penolong Pegawai Tadbir
Siti Noraishah Binti Abd Ghani
Pembantu Tadbir (Kewangan)

# MYHRMIS MOBILE # # # # # # # # # # # #
#
STATISTIK PELANCONG MENGIKUT NEGARA ASAL KE NEGERI MELAKA # #
#
# # # # # #

Privacy Policy

back to top