DASAR PEMBERIAN SUMBANGAN

Keterangan
Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Anak Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC) Selaras Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) BIL.27/2019
Keterangan
Mekanisma Pelaksanaan Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Anak Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC)

back to top