AGENSI, BADAN BERKANUN NEGERI DAN SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN NEGERI

Keterangan
Mekanisma Pelaksanaan Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Anak Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC)
Keterangan
Kaedah Perkongsian Dan Pulangan Projek usaha Sama Secara Penswastaan Oleh Agensi / Anak-Anak Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Untuk Disalurkan Sebagai Hasil Kerajaan Negeri Melaka
Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Anak Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC) Selaras Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) BIL.27/2019
Pemberhentian Pemberian Sumbangan Agensi Dan Anak Syarikat Kepada Tabung Amanah Melaka (TAM) Selaras Keputusan MMKN BIL. 27/1994
Garis Panduan Pelaburan Saham Kerajaan Negeri Melaka (Pindaan 2019)
Keterangan
Borang Dasar Sumbangan

back to top