AGENSI, BADAN BERKANUN NEGERI DAN SYARIKAT BERKAITAN KERAJAAN NEGERI

Keterangan
Surat Arahan Pengoperasian Agensi Kerajaan Negeri Melaka di Pusat Transformasi Bandar (UTC) Melaka
Surat Penambahbaikan Mekanisme Pelaksanaan Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Anak Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC)
Surat Polisi Pembayaran Dividen Oleh Anak Syarikat Dan Syarikat Bersekutu Kepada Lembaga Tabung Amanah Melaka (LTAM)
Keterangan
Mekanisme Pelaksanaan - Dasar Perkongsian Dan Pulangan Projek Usaha Sama Secara Penswastaan Oleh Agensi Dan Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) Negeri Melaka Untuk Disalurkan Sebagai Hasil Kerajaan Negeri Melaka
Pelepasan Cukai Bagi Agensi / Badan Berkanun / Anak-Anak Syarikat Kerajaan Negeri Dan Lain-Lain Yang Menyalurkan Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Melaka
Keterangan
Penyediaan dan pembentangan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan bagi tahun 2020 dan KPI Ketua Jabatan/Ketua Eksekutif Agensi Kerajaan Negeri
Pemakluman Penetapan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Untuk Ketua Pegawai Eksekutif / Pengurus Besar Bagi Agensi Dan Anak Syarikat Kerajaan Nageri Melaka
Pembentangan Prestasi Kewangan Agensi Dan Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri
Penambahbaikan Mekanisma Pelaksanaan Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Anak Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC)
Mekanisma Pelaksanaan Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Anak Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC)
Keterangan
Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Anak Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC) Selaras Keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) BIL.27/2019
Slide Taklimat Dasar Pemberian Sumbangan Kepada Kerajaan Negeri Oleh Agensi Dan Syarikat Berkaitan Kerajaan Negeri (GLC)
Garis Panduan Pelaburan Saham Kerajaan Negeri Melaka (Pindaan 2019)
Kaedah Perkongsian Dan Pulangan Projek usaha Sama Secara Penswastaan Oleh Agensi / Anak-Anak Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Untuk Disalurkan Sebagai Hasil Kerajaan Negeri Melaka
Pemberhentian Pemberian Sumbangan Agensi Dan Anak Syarikat Kepada Tabung Amanah Melaka (TAM) Selaras Keputusan MMKN BIL. 27/1994
Keterangan
Borang Dasar Sumbangan

back to top