SURAT EDARAN PERBENDAHARAAN NEGERI

Keterangan
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil 2 : Tarikh Pembayaran Bantuan Khas Kewangan (BKK) Tahun 2023
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil 1 - Tatacara Pengurusan Bayaran Arahan Perbendaharaan 58(a)
Keterangan
Panduan Perolehan Token Public Key Infrastructure (PKI) Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS)
Pemakluman Menerima Pakai Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 3.1 - Garis Panduan Penjimatan Perbelanjaan Awam
Tarikh Akhir Bayaran Tahun 2022 & Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Melaka Tahun 2022
Keterangan
Tarikh Akhir Bayaran Tahun 2021 & Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2021
Pelaksanaan Public Key Infrastructure (PKI) Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS)
Pengecualian Arahan Perbendaharaan (AP) dan Pekeliling Perbendaharaan (PP) Bagi Melaksanakan Tugas-Tugas Kewangan dan Perakaunan Melibatkan Jabatan dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) serta Tuntutan Perjalanan Pegawai Awam
Keterangan
Arahan Pembayaran Bil dan Tuntutan Dalam Temph 3 Hari Bekerja
Penyerahan Barcode Printer, Scanner, Ribbon Dan Label Kepada Jabatan/PTJ - Modul Aset Dan Inventori Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS)
Pengemaskinian Maklumat Pembekal Dan Maklumat Kakitanagan(Nombor Telefon Bimbit) Dalam Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS) Bagi Tujuan Gerbang SMS Kerajaan (mySMS)
Pelaksanaan Portal iSPEKS di Melaka
Kebenaran Mengambil Dan Menunaikan Cek Perbendaharaan Negeri Melaka
Kelulusan Permohonan Mengeluarkan Pesanan Tempatan/Inden Kerja Secara Manual Semasa "Blackout Period" Peralihan SPEKS Kepada iSPEKS Mulai 1 Hingga 10 Ogos 2020
Makluman Pelaksanaan Go-Live iSPEKS Bagi Kerajaan Negeri Melaka
Penangguhan Pelaksanaan Sistem iSPEKS bagi Kerajaan Negeri Melaka
Pengecualian Arahan Perbendaharaan (AP) dan Pekeliling Perbendaharaan (PP) Bagi Melaksanakan Tugas-Tugas Kewangan dan Perakaunan Melibatkan Jabatan dan Pusat Tanggungjawab (PTJ) serta Tuntutan Perjalanan Pegawai Awam
Penangguhan (Moratorium) Pinjaman Bank Selama Enam (6) Bulan Oleh Bank Negara Malaysia
Penangguhan Pelaksanaan Sistem iSPEKS Bagi Kerajaan Negeri Melaka
Pengecualian Arahan Perbendaharaan AP100(a), AP145(a), AP79(f) dan SPANM Bil.7 2018
Keterangan
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 1 Tahun 2019 - Tatacara Pembayaran AP 58(a).
Borang Kuasa Tetap - Pengesahan Bayaran dan Terimaan Melebihi RM25,000.00.
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.02 Tahun 2019 : Pendahuluan Diri Bagi Bayaran Terlebih Emolumen/Gaji
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.03 Tahun 2019 : Bayaran Khas Tahun 2019
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.04 Tahun 2019 : Tatacara Pembayaran Bayaran Khas Kewangan Sempena Aidilfitri Tahun 2019
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 5 Tahun 2019 : Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2019
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.06 Tahun 2019: Bayaran Bantuan Khas Kewangan Tahun 2019
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.07 Tahun 2019 : Bayaran Khas Kewangan (BKK) Tahun 2019
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.08. Tahun 2019 : Kenaikan Bayaran Bantuan Sara Hidup (COLA) Tahun 2020
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.09 Tahun 2019 : Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2020
Keterangan
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 1 Tahun 2018 - Perubahan Kadar Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Pekerja Bagi Tahun 2018
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 2 Tahun 2018 - Bayaran Khas Kewangan Tahun 2018 (Bayaran Pertama) Kepada Pekerja Sambilan Harian (PSH) dan Guru Sandaran Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) dan Bayaran Khas Kewangan Tahun 2018 (Bayaran Kedua)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 2 Tahun 2018 - Rekupmen Panjar Wang Runcit
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 3 Tahun 2018 - Peraturan penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2018
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 4 Tahun 2018 - Tarikh Akhir Bayaran Tahun 2018 dan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Melaka Tahun 2018.
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 5 Tahun 2018 - Bayaran Khas Tahun 2018
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 6 Tahun 2018 - Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2019
Keterangan
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 1 Tahun 2017 - Bayaran Ganjaran Bagi Kakitangan Kontrak
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 2 Tahun 2017 - Tatacara Pembayaran AP58(a)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 3 Tahun 2017 - Penghantaran Kew320 (Borang Peribahan Gaji)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 4 Tahun 2017 - Permohonan Kuasa Memperakui Baucar Bayaran Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP)101 dan Kuasa Terimaan Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP)69,70(a),73,80(b),62(b)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 5 Tahun 2017 - Terimaan Yang Tidak Dapat Dikenalpasti
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 6 Tahun 2017 - Bantuan Khas Kewangan Tahun 2017
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 7 Tahun 2017 - Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2017
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 8 Tahun 2017 - Bayaran Khs Kewangan Tahun 2018
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 9 Tahun 2017 - Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2018
Keterangan
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.1 Tahun 2016 - Kemaskini Maklumat Data Gaji dan Caruman KWSP Pekerja Bagi Tahun 2016
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.2 Tahun 2016 - Perubahan Kadar Caruman KWSP Pekerja Bagi Tahun 2016
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.3 Tahun 2016 - Pemulangan Dokumentasi Kira-Kira Wang Tunai (KKWT)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.4 Tahun 2016 - Pindaan Kepada Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.02 Tahun 2013 Dan Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 03 Tahun 2015 : Tatacara Penghantaran Dokumen Kira-Kira Wang Tunai (KKWT) Dan Bagi Sistem e-Tanah.
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.5 Tahun 2016 - Tatacara Pembayaran AP58(a)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.6 Tahun 2016 - Pindaan Dan Tambahan Kepada Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 7 Tahun 2015 : Penghantaran Penyata Terimaan dan Bayaran Bagi Akaun Amanah
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.7 Tahun 2016 - Bantuan Khas Kewangan
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.8 Tahun 2016 - Pelarasan Caruman KWSP Bagi Pegawai & Kakitangan Kontrak
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.9 Tahun 2016 - Pindaan Kadar Caruman Perkeso Bagi Kakitangan Kontrak
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.11 Tahun 2016 - Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2016
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.12 Tahun 2016 - Rasionalisasi Maybank Cawangan MITC, Ayer Keroh, Melaka
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.13 Tahun 2016 - Bantuan Khas Kewangan Tahun 2016
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.11 Tahun 2016 - Penjelasan Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.11 Tahun 2016
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.14 Tahun 2016 - Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2017
Keterangan
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.1 Tahun 2015 - Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2014
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.2 Tahun 2015 - Tatacara Permohonan AP58(a) 2015 Bagi Inbois/Tuntutan Yang Diterima Dalam Tempoh Akaun Kena Bayar 2014
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.3 Tahun 2015 - Tatacara Penghantaran Dokumen Kira-Kira Wang Tunai (KKWT) Bagi Sistem e-Tanah
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.4 Tahun 2015
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.5 Tahun 2015 - Penggunaan Kod Objek Lanjut Bagi Pembayaran Caj Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.6 Tahun 2015 - Baucer Bayaran Bagi Pengeluaran Wang Untuk Dibahagi-Bahagikan Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP) 96(a)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.7 Tahun 2015 - Penghantaran Penyata Terimaan dan Bayaran Bagi Akaun Amanah
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.8 Tahun 2015 - Garis Panduan Tuntutan Pembayaran Melalui Panjar Wang Runcit
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.9 Tahun 2015 - Bantuan Khas Kewangan (BKK) Tahun 2015
Pindaan Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.6 Tahun 2015 - Baucar Bayaran Bagi Pengeluaran Wang Untuk Dibahagi-bahagikan Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP)96(a)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.8 Tahun 2015 - Pindaan Garis Panduan Tuntutan Pembayaran Melalui Panjar Wang Runcit (PWR)
Kod Potongan Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) dan Bantuan Sara Hidup (COLA) Bagi Pegawai Yang Menduduki Kuarters Kerajaan Negeri Melaka
Surat Arahan-Penjenisan Kod Perbelanjaan dan Hasil
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.11 Tahun 2015 - Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2015
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.12 Tahun 2015 - Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2016
Keterangan
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 5 Tahun 2014 - Bantuan Khas Kewangan Tahun 2014
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 6 Tahun 2014 - Tatacara Tuntutan Bayaran Balik Bil Oleh Pegawai Kerajaan
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 7 Tahun 2014 - Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2014
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 8 Tahun 2014 - Pindaan Format Permohonan Kuasa Memperakui Baucar Bayaran Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP) 101
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 9 Tahun 2014 - Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2015
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 10 Tahun 2014 - Penambahbaikan Modul Bajet
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil 15 - Tatacara Pengendalian Cek/Eft Terbatal (Peringkat PTJ)
Keterangan
Pengemaskinian Maklumat Pembekal dan Kakitangan - Gerbang SMS Kerajaan (mySMS Melaka)
Penambahbaikan Dokumen Sokongan Bagi Jurnal Yang Di Hantar Ke Pejabat Perbendaharaan Negeri Melaka
Surat Edaran Kepada Jabatan- Pembayaran Gaji Melalui Baucer Bayaran
Surat Arahan Operasi Bil. 2-Tatacara Penghantaran Dokumen Kira-Kira Wang Tunai(KKWT)
Surat Arahan Operasi Bil. 3-Tatacara Proses Penyata Pemungut
Surat Arahan Operasi Bil. 4-Tatacara Terimaan Bayaran (Peringkat PTJ)
Surat Arahan Operasi Bil. 5-Tatacara Hasil Melalui Kad Kredit
Surat Arahan Operasi Bil. 6-Peraturan Penutupan Interim Akaun Kerajaan Negeri 2013
Surat Arahan Operasi Bendahari-Pindaan Cara Bayaran Untuk Astro
Surat Arahan Operasi Bil. 9-Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Melaka Tahun 2013
Surat Arahan Operasi Bil. 10- Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2014
Keterangan
Surat Pelaksanaan Pelarasan Kenaikan Gaji Kakitangan Kerajaan Negeri Melaka Di Bawah Sistem Saraan
Surat Pelaksanaan Pelarasan Kenaikan Gaji Kakitangan Kerajaan Negeri Melaka Di Bawah Sistem Saraan Malaysia-Pemanjangannya Kepada Pegawai Yang Dibayar Gaji Secara Pukal
Surat Penggunaan Penyata Pemungut Janaan SPEKS Untuk Urusan Memasukkan Kutipan Ke Bank
Surat Kumpulan Wang Amanah Masjid Negeri & Kumpulan Wang Amanah Dakwah Negeri Melaka
Keterangan
Surat Arahan Pembelian Tiket Kapal Terbang Secara Online/Tunai Menerusi Syarikat Agensi Pelancongan
Keterangan
Bayaran Bagi EFT Bagi Tuntutan Perjalanan dan Elaun Lebih Masa
Buku Vot dan Penyata Penyesuaian Bulanan Yang Dijana Melalui SPEKS
Keterangan
Buku Tunai Cerakinan

# MYHRMIS MOBILE # # # # # # # # # # # #
#
STATISTIK PELANCONG MENGIKUT NEGARA ASAL KE NEGERI MELAKA # #
#
# # # # # #

Privacy Policy

back to top