SURAT EDARAN PERBENDAHARAAN NEGERI

Keterangan
2018 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 2 Tahun 2018 - Bayaran Khas Kewangan Tahun 2018 (Bayaran Pertama) Kepada Pekerja Sambilan Harian (PSH) dan Guru Sandaran Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM) dan Bayaran Khas Kewangan Tahun 2018 (Bayaran Kedua)
2018 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 1 Tahun 2018 - Perubahan Kadar Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Pekerja Bagi Tahun 2018
Keterangan
2017 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 1 Tahun 2017 - Bayaran Ganjaran Bagi Kakitangan Kontrak
2017 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 2 Tahun 2017 - Tatacara Pembayaran AP58(a)
2017 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 3 Tahun 2017 - Penghantaran Kew320 (Borang Peribahan Gaji)
2017 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 4 Tahun 2017 - Permohonan Kuasa Memperakui Baucar Bayaran Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP)101 dan Kuasa Terimaan Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP)69,70(a),73,80(b),62(b)
2017 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 5 Tahun 2017 - Terimaan Yang Tidak Dapat Dikenalpasti
2017 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 6 Tahun 2017 - Bantuan Khas Kewangan Tahun 2017
2017 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 7 Tahun 2017 - Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2017
2017 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 8 Tahun 2017 - Bayaran Khs Kewangan Tahun 2018
2017 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 9 Tahun 2017 - Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2018
Keterangan
2016 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.1 Tahun 2016 - Kemaskini Maklumat Data Gaji dan Caruman KWSP Pekerja Bagi Tahun 2016
2016 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.2 Tahun 2016 - Perubahan Kadar Caruman KWSP Pekerja Bagi Tahun 2016
2016 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.3 Tahun 2016 - Pemulangan Dokumentasi Kira-Kira Wang Tunai (KKWT)
2016 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.4 Tahun 2016 - Pindaan Kepada Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.02 Tahun 2013 Dan Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 03 Tahun 2015 : Tatacara Penghantaran Dokumen Kira-Kira Wang Tunai (KKWT) Dan Bagi Sistem e-Tanah.
2016 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.5 Tahun 2016 - Tatacara Pembayaran AP58(a)
2016 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.6 Tahun 2016 - Pindaan Dan Tambahan Kepada Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 7 Tahun 2015 : Penghantaran Penyata Terimaan dan Bayaran Bagi Akaun Amanah
2016 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.7 Tahun 2016 - Bantuan Khas Kewangan
2016 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.8 Tahun 2016 - Pelarasan Caruman KWSP Bagi Pegawai & Kakitangan Kontrak
2016 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.9 Tahun 2016 - Pindaan Kadar Caruman Perkeso Bagi Kakitangan Kontrak
2016 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.11 Tahun 2016 - Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2016
2016 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.12 Tahun 2016 - Rasionalisasi Maybank Cawangan MITC, Ayer Keroh, Melaka
2016 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.13 Tahun 2016 - Bantuan Khas Kewangan Tahun 2016
2016 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.11 Tahun 2016 - Penjelasan Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.11 Tahun 2016
2016 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.14 Tahun 2016 - Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2017
Keterangan
2015 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.12 Tahun 2015 - Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2016
2015 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.11 Tahun 2015 - Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2015
2015 : Surat Arahan-Penjenisan Kod Perbelanjaan dan Hasil
2015 : Kod Potongan Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) dan Bantuan Sara Hidup (COLA) Bagi Pegawai Yang Menduduki Kuarters Kerajaan Negeri Melaka
2015 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.8 Tahun 2015 - Pindaan Garis Panduan Tuntutan Pembayaran Melalui Panjar Wang Runcit (PWR)
2015 : Pindaan Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.6 Tahun 2015 - Baucar Bayaran Bagi Pengeluaran Wang Untuk Dibahagi-bahagikan Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP)96(a)
2015 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.9 Tahun 2015 - Bantuan Khas Kewangan (BKK) Tahun 2015
2015 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.8 Tahun 2015 - Garis Panduan Tuntutan Pembayaran Melalui Panjar Wang Runcit
2015 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.7 Tahun 2015 - Penghantaran Penyata Terimaan dan Bayaran Bagi Akaun Amanah
2015 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.6 Tahun 2015 - Baucer Bayaran Bagi Pengeluaran Wang Untuk Dibahagi-Bahagikan Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP) 96(a)
2015 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.5 Tahun 2015 - Penggunaan Kod Objek Lanjut Bagi Pembayaran Caj Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST)
2015 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.4 Tahun 2015
2015 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.3 Tahun 2015 - Tatacara Penghantaran Dokumen Kira-Kira Wang Tunai (KKWT) Bagi Sistem e-Tanah
2015 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.2 Tahun 2015 - Tatacara Permohonan AP58(a) 2015 Bagi Inbois/Tuntutan Yang Diterima Dalam Tempoh Akaun Kena Bayar 2014
2015 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.1 Tahun 2015 - Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2014
Keterangan
2014 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil 15 - Tatacara Pengendalian Cek/Eft Terbatal (Peringkat PTJ)
2014 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 10 Tahun 2014 - Penambahbaikan Modul Bajet
2014 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 9 Tahun 2014 - Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2015
2014 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 8 Tahun 2014 - Pindaan Format Permohonan Kuasa Memperakui Baucar Bayaran Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP) 101
2014 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 7 Tahun 2014 - Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2014
2014 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 6 Tahun 2014 - Tatacara Tuntutan Bayaran Balik Bil Oleh Pegawai Kerajaan
2014 : Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 5 Tahun 2014 - Bantuan Khas Kewangan Tahun 2014
Keterangan
2013 : Surat Arahan Operasi Bil. 10- Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2014
2013 : Surat Arahan Operasi Bil. 9-Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Melaka Tahun 2013
2013 : Surat Arahan Operasi Bendahari-Pindaan Cara Bayaran Untuk Astro
2013 : Surat Arahan Operasi Bil. 6-Peraturan Penutupan Interim Akaun Kerajaan Negeri 2013
2013 : Surat Arahan Operasi Bil. 5-Tatacara Hasil Melalui Kad Kredit
2013 : Surat Arahan Operasi Bil. 4-Tatacara Terimaan Bayaran (Peringkat PTJ)
2013 : Surat Arahan Operasi Bil. 3-Tatacara Proses Penyata Pemungut
2013 : Surat Arahan Operasi Bil. 2-Tatacara Penghantaran Dokumen Kira-Kira Wang Tunai(KKWT)
2013 : Penambahbaikan Dokumen Sokongan Bagi Jurnal Yang Di Hantar Ke Pejabat Perbendaharaan Negeri Melaka
2013 : Surat Edaran Kepada Jabatan- Pembayaran Gaji Melalui Baucer Bayaran
2013 : Pengemaskinian Maklumat Pembekal dan Kakitangan - Gerbang SMS Kerajaan (mySMS Melaka)
Keterangan
2012 : Surat Pelaksanaan Pelarasan Kenaikan Gaji Kakitangan Kerajaan Negeri Melaka Di Bawah Sistem Saraan
2012 : Surat Pelaksanaan Pelarasan Kenaikan Gaji Kakitangan Kerajaan Negeri Melaka Di Bawah Sistem Saraan Malaysia-Pemanjangannya Kepada Pegawai Yang Dibayar Gaji Secara Pukal
2012 : Surat Penggunaan Penyata Pemungut Janaan SPEKS Untuk Urusan Memasukkan Kutipan Ke Bank
2011 : Surat Kumpulan Wang Amanah Masjid Negeri & Kumpulan Wang Amanah Dakwah Negeri Melaka
Keterangan
2010 : Surat Arahan Pembelian Tiket Kapal Terbang Secara Online/Tunai Menerusi Syarikat Agensi Pelancongan
Keterangan
2007 : Bayaran Bagi EFT Bagi Tuntutan Perjalanan dan Elaun Lebih Masa
2007 : Buku Vot dan Penyata Penyesuaian Bulanan Yang Dijana Melalui SPEKS
Keterangan
2006 : Buku Tunai Cerakinan

back to top