SURAT EDARAN PEJABAT KEWANGAN NEGERI

Keterangan
Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Permohonan Pinjaman Bagi Tahun 2022
Keterangan
Surat Edaran Had Nilai Lantikan Terus Bagi Perolehan Kerja Kerajaan Dalam Tempoh Darurat
Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Permohonan Pinjaman Sempena Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2021
Keterangan
Surat Makluman Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Permohonan Pinjaman Sempena Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2020
Kelulusan Permohonan Mengeluarkan Pesanan Tempatan Secara Manual Dalam Tempoh 1 Hingga 4 April 2020
Pindaan Pekeliling WP 1.4 - Kadar dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan dan Bayaran Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Kerana Menjalankan Tugas Rasmin (Tidak Termasuk Polis dan Tentera)
Tatacara Pembayaran Kemudahan Rawatan Perubatan Bagi PegawaiPesara Perhidmatan Negeri Melaka Di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
Keterangan
Pemakluman Peraturan Berkaitan Penglibatan Anggota Pentadbiran/Wakil Dalam Mesyuarat Lembaga Perolehan Di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka
Penerimaan Pelbagai Jenis Kenderaan Rasmi Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri Melaka (Sewa Beli) Tahun 2019
Surat Makluman Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Permohonan Pinjaman Sempena Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2019
Keterangan
Tadbir Urus dan Pelaksanaan Perolehan Oleh Agensi Kerajaan Di Negeri Melaka
Tempahan Makanan Bagi Mesyuarat Dalaman Di Jabatan
Warta Kerajaan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120) Pemberiankuasa di Bawah Seksyen 3 dan Akta Perwakilan Kuasa 1956 Perwakilan Kuasa di Bawah Seksyen 9
Keterangan
Warta Kerajaan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120) Pemberiankuasa Di Bawah Seksyen 3 Dan Akta Perwakilan Kuasa 1956 Pewakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 9
Garis Panduan Permohonan Perolehan Rundingan Terus dan Garis Panduan Rundingan Harga Bagi Rundingan Terus Serta Format Standard Permohonan Secara Rundingan Terus
Borang Garis Panduan Permohonan Perolehan Rundingan Terus dan Garis Panduan Rundingan Harga Bagi Rundingan Terus Serta Format Standard Permohonan Secara Rundingan Terus
Keterangan
Notis Pemberitahuan 1PP
Notis Pemberitahuan Kontrak Pusat Bahagian Perolehan Kerajaan Perbendaharaan Malaysia
Perancangan Perolehan, Permohonan Pengecualian Proses Tender/Sebut Harga dan Pelanjutan Tempoh Kontrak
Pindaan Perenggan 4 Kepada Surat Edaran Bertarikh 23 Oktober 2013 Mengenai Penubuhan Jawatankuasa Rundingan Harga Di Peringkat Jabatan Negeri/ Badan Berkanun Negeri/ Penguasa Tempatan Negeri/ Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Dan Format Standard Permohonan Perolehan Secara Rundingan Terus
Keterangan
Pindaan Perenggan 2 Kepada Surat Edaran Runding Terus Bertarikh 22 Oktober 2013
Keterangan
Surat Edaran Penubuhan Jawatankuasa Rundingan Harga Di Peringkat Jabatan Negeri/ Badan Berkanun Negeri/ Penguasa Tempatan Negeri/ Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Dan Format Standard Permohonan Perolehan
Surat Garis Panduan Permohonan Perolehan Secara Runding Terus Bertarikh 20 Mac 2013
Surat Edaran Bayaran Insentif Tugas Kewangan(BITK) - Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 1999
Surat Garis Panduan Bagi Jamuan Mesyuarat/Perbincangan Jabatan-Jabatan Di Bawah Kerajaan Negeri Melaka
Keterangan
Perjanjian Program Bajet Tahun 2008
Jadual Semakan Bajet Tahun 2008
Jadual Kerja Bajet Tahun 2008
Panduan Menyediakan Perjanjian Program
Format Tambah Peruntukan
Format Pindah Peruntukan

# MYHRMIS MOBILE # # # # # # # # # # # #
#
STATISTIK PELANCONG MENGIKUT NEGARA ASAL KE NEGERI MELAKA # #
#
# # # # # #

Privacy Policy

back to top