SURAT EDARAN PEJABAT KEWANGAN NEGERI

Keterangan
2016 : Warta Kerajaan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120) Pemberiankuasa Di Bawah Seksyen 3 Dan Akta Perwakilan Kuasa 1956 Pewakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 9
2016 : Garis Panduan Permohonan Perolehan Rundingan Terus dan Garis Panduan Rundingan Harga Bagi Rundingan Terus Serta Format Standard Permohonan Secara Rundingan Terus
2016 : Borang Garis Panduan Permohonan Perolehan Rundingan Terus dan Garis Panduan Rundingan Harga Bagi Rundingan Terus Serta Format Standard Permohonan Secara Rundingan Terus
Keterangan
2015 : Notis Pemberitahuan 1PP
2015 : Notis Pemberitahuan Kontrak Pusat Bahagian Perolehan Kerajaan Perbendaharaan Malaysia
2015 : Perancangan Perolehan, Permohonan Pengecualian Proses Tender/Sebut Harga dan Pelanjutan Tempoh Kontrak
2015 : Pindaan Perenggan 4 Kepada Surat Edaran Bertarikh 23 Oktober 2013 Mengenai Penubuhan Jawatankuasa Rundingan Harga Di Peringkat Jabatan Negeri/ Badan Berkanun Negeri/ Penguasa Tempatan Negeri/ Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Dan Format Standard Permohonan Perolehan Secara Rundingan Terus
Keterangan
2014 : Pindaan Perenggan 2 Kepada Surat Edaran Runding Terus Bertarikh 22 Oktober 2013
Keterangan
2013 : Surat Edaran Penubuhan Jawatankuasa Rundingan Harga Di Peringkat Jabatan Negeri/ Badan Berkanun Negeri/ Penguasa Tempatan Negeri/ Syarikat Kerajaan Negeri Melaka Dan Format Standard Permohonan Perolehan
2013 : Surat Garis Panduan Permohonan Perolehan Secara Runding Terus Bertarikh 20 Mac 2013
2013 : Surat Edaran Bayaran Insentif Tugas Kewangan(BITK) - Pekeliling Perkhidmatan Bil 3 Tahun 1999
2013 : Surat Garis Panduan Bagi Jamuan Mesyuarat/Perbincangan Jabatan-Jabatan Di Bawah Kerajaan Negeri Melaka
Keterangan
2008 : Perjanjian Program Bajet Tahun 2008
2008 : Jadual Semakan Bajet Tahun 2008
2008 : Jadual Kerja Bajet Tahun 2008
2008 : Panduan Menyediakan Perjanjian Program
2008 : Format Tambah Peruntukan
2008 : Format Pindah Peruntukan

back to top