SURAT EDARAN PEJABAT KEWANGAN NEGERI

Keterangan
Penerimaan Pelbagai Jenis Kenderaan Rasmi Jabatan-Jabatan Kerajaan Negeri Melaka (Sewa Beli) Tahun 2019
Pemakluman Peraturan Berkaitan Penglibatan Anggota Pentadbiran/Wakil Dalam Mesyuarat Lembaga Perolehan Di Bawah Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka
Surat Makluman Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Permohonan Pinjaman Sempena Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2019
Keterangan
Tempahan Makanan Bagi Mesyuarat Dalaman Di Jabatan
Tadbir Urus dan Pelaksanaan Perolehan Oleh Agensi Kerajaan Di Negeri Melaka
Warta Kerajaan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120) Pemberiankuasa di Bawah Seksyen 3 dan Akta Perwakilan Kuasa 1956 Perwakilan Kuasa di Bawah Seksyen 9
Keterangan
Warta Kerajaan Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120) Pemberiankuasa Di Bawah Seksyen 3 Dan Akta Perwakilan Kuasa 1956 Pewakilan Kuasa Di Bawah Seksyen 9
Garis Panduan Permohonan Perolehan Rundingan Terus dan Garis Panduan Rundingan Harga Bagi Rundingan Terus Serta Format Standard Permohonan Secara Rundingan Terus
Borang Garis Panduan Permohonan Perolehan Rundingan Terus dan Garis Panduan Rundingan Harga Bagi Rundingan Terus Serta Format Standard Permohonan Secara Rundingan Terus
Keterangan
Notis Pemberitahuan 1PP
Notis Pemberitahuan Kontrak Pusat Bahagian Perolehan Kerajaan Perbendaharaan Malaysia