PEKELILING PERBENDAHARAAN NEGERI

Keterangan
Bil. 1 Tahun 2017 - Peringatan Mengenai Pekeliling Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bilangan 1 Tahun 2013 - Tatacara Pembayaran Di Bawah AP 58(a)
Keterangan
Pindaan Arahan Perbendaharaan bagi AP 87b dan AP 327b - AP 87B
Pindaan Arahan Perbendaharaan bagi AP 87b dan AP 327b - AP327B
Pindaan Arahan Perbendaharaan bagi AP 87b dan AP 327b - AP100a
Pindaan Arahan Perbendaharaan bagi AP 87b dan AP 327b - AP309a
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2013 - Tatacara Pembayaran Dibawah AP58(a)
Keterangan
Bil. 2 Tahun 2012 - Peraturan pembayaran Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri Melaka Bagi Tahun 2012
Bil. 3 Tahun 2012 - Peraturan Penutupan Akaun Tahun 2012
Bil. 4 Tahun 2012 - Peraturan Pembayaran Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri Melaka Bagi Tahun 2012
Bil. 5 Tahun 2012 - Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2013
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2011 - Perlaksanaan Laporan Gaji Melalui E-mel
Bil. 2 Tahun 2011 - Penghantaran Laporan Akuan Belum Terima Bagi Tempoh Berakhir 30 Jun
Bil. 3 Tahun 2011 - Peraturan Penutupan Akaun Tahun Kewangan 2011
Bil. 4 Tahun 2011 - Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji 2012
Bil. 5 Tahun 2011 - Garis Panduan Perakaunan Akaun Amanah Pada Penghujung Tahun Kewangan
Keterangan
Bil. 2 Tahun 2010 - Garis Panduan Pengurusan Pesanan Tempatan Pada Penghujung Tahun
Bil. 3 Tahun 2010 - Peraturan Penutupan Akaun Tahun Kewangan 2010
Bil. 4 Tahun 2010 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2011 dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2009 - Peraturan Penutupan Akaun Tahun Kewangan 2009
Bil. 2 Tahun 2009 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2010 dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2008 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2009 dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2007 - Peraturan Penutupan Akaun Tahun Kewangan 2007
Keterangan
Bil. 5 Tahun 2004 - Penjenisan Kod Bagi Hasil Dan Perbelanjaan
Keterangan
Bil. 8 Tahun 1992 - Peraturan-Peraturan Dan Syarat-Syarat Mengenai Skim Pembiayaan Komputer Bagi Anggota Perkhidmatan Awam.

back to top