PEKELILING PERBENDAHARAAN NEGERI

Keterangan
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 5 Tahun 2022 : Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Emolumen Tahun 2023
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 4 Tahun 2022 : Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2022
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 3 Tahun 2022 : Tatacara Pengurusan Bayaran Di Bawah Arahan Perbendaharaan 96
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 2 Tahun 2022 : Bayaran Bantuan Khas Kewangan (BKK) Tahun 2022
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.1 Tahun 2022 : Tatacara Pengurusan Bayaran Arahan Perbendaharaan 58(a)
Keterangan
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bilangan 6 Tahun 2021 : Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Emolumen Tahun 2022
Pindaan Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 5 Tahun 2021
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 5 Tahun 2021 : Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2021
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 4 Tahun 2021 : Bayaran Bantuan Khas Aidilfitri (BKA) Tahun 2021
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 3 Tahun 2021 : Proses Pembayaran Gaji Bagi Bulan Mei 2021 Sempena Hari Raya Aidilfitri
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 2 Tahun 2021 : Penghantaran Penyata Terimaan Dan Bayaran Bagi Akaun Amanah
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 1 Tahun 2021 : Tatacara Pembayaran AP 58(a)
Keterangan
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 10 Tahun 2020 : Bayaran Bantuan Khas Kewangan (BKK) Tahun 2020
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 9 Tahun 2020 : Pelaksanaan Dashboard Baharu Sistem Perakaunan dan Kewangan Akruan Kerajaan Negeri (iSPEKS)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 8 Tahun 2020 : Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2021
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 7 Tahun 2020 : Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2020
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 6 Tahun 2020 : Panduan Penyelenggaraan Dan Semakan Laporan iSPEKS VOT / DANA
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 5 Tahun 2020 : Bayaran Bantuan Khas Kewangan (BKK) Julai Tahun 2020
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 4 Tahun 2020 : Garis Panduan Peralihan Sistem Perakaunan Berkomputer Standard Kerajaan Negeri (SPEKS) Kepada Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (ISPEKS)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 3 Tahun 2020 : Pindaan Kepada Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 2 Tahun 2020 Bayaran Bantuan Khas Kewangan (BKK) Tahun 2020
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 2 Tahun 2020 : Bayaran Bantuan Khas Kewangan (BKK) Tahun 2020
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 1 Tahun 2020 : Garis Panduan Peralihan Sistem Perakaunan Komputer Standad Kerajaan Negeri (SPEKS) Kepada Sistem Perakaunan Akruan Kerajan Negeri (iSPEKS)
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2017 - Peringatan Mengenai Pekeliling Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Bilangan 1 Tahun 2013 - Tatacara Pembayaran Di Bawah AP 58(a)
Keterangan
Pindaan Arahan Perbendaharaan bagi AP 87b dan AP 327b - AP 87B
Pindaan Arahan Perbendaharaan bagi AP 87b dan AP 327b - AP327B
Pindaan Arahan Perbendaharaan bagi AP 87b dan AP 327b - AP100a
Pindaan Arahan Perbendaharaan bagi AP 87b dan AP 327b - AP309a
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2013 - Tatacara Pembayaran Dibawah AP58(a)
Keterangan
Bil. 2 Tahun 2012 - Peraturan pembayaran Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri Melaka Bagi Tahun 2012
Bil. 3 Tahun 2012 - Peraturan Penutupan Akaun Tahun 2012
Bil. 4 Tahun 2012 - Peraturan Pembayaran Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri Melaka Bagi Tahun 2012
Bil. 5 Tahun 2012 - Tarikh dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2013
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2011 - Perlaksanaan Laporan Gaji Melalui E-mel
Bil. 2 Tahun 2011 - Penghantaran Laporan Akuan Belum Terima Bagi Tempoh Berakhir 30 Jun
Bil. 3 Tahun 2011 - Peraturan Penutupan Akaun Tahun Kewangan 2011
Bil. 4 Tahun 2011 - Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji 2012
Bil. 5 Tahun 2011 - Garis Panduan Perakaunan Akaun Amanah Pada Penghujung Tahun Kewangan
Keterangan
Bil. 2 Tahun 2010 - Garis Panduan Pengurusan Pesanan Tempatan Pada Penghujung Tahun
Bil. 3 Tahun 2010 - Peraturan Penutupan Akaun Tahun Kewangan 2010
Bil. 4 Tahun 2010 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2011 dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2009 - Peraturan Penutupan Akaun Tahun Kewangan 2009
Bil. 2 Tahun 2009 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2010 dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2008 - Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2009 dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2007 - Peraturan Penutupan Akaun Tahun Kewangan 2007
Keterangan
Bil. 5 Tahun 2004 - Penjenisan Kod Bagi Hasil Dan Perbelanjaan
Keterangan
Bil. 8 Tahun 1992 - Peraturan-Peraturan Dan Syarat-Syarat Mengenai Skim Pembiayaan Komputer Bagi Anggota Perkhidmatan Awam.

back to top