PEKELILING PEJABAT KEWANGAN NEGERI

Keterangan
Bil 1 Tahun 2023 - Tatacara Pengurusan Belanjawan Negeri Melaka Tahun 2023
Keterangan
Pemakluman Menerima Pakai Pekeliling Perbendaharaan Malaysia WP 9.1: Peraturan-Peraturan Dan Syarat-Syarat Mengenai Skim Pembiayaan Komputer Dan Telefon Pintar (Smartphones) Bagi Anggota Perkhidmatan Awam
Bil 2 Tahun 2022 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Belanjawan Tahun 2023
Bil 1 Tahun 2022 - Tatacara Pengurusan Belanjawan Negeri Melaka Tahun 2022
Keterangan
Bil 3 Tahun 2021 - Garis Panduan Pengurusan Terimaan Cek
Bil 2 Tahun 2021 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Belanjawan Tahun 2022
Bil 1 Tahun 2021 - Tatacara Pengurusan Belanjawan Tahun 2021
Keterangan
Bil. 2 Tahun 2020 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Belanjawan Tahun 2021
Bil. 1 Tahun 2020 - Tatacara Pengurusan Belanjawan Tahun 2020
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2019 - Tatacara Pengurusan Belanjawan Tahun 2019
Bil. 2 Tahun 2019 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Belanjawan Tahun 2020.
Bil. 3 Tahun 2019 - Garis Panduan Penetapan 30 Peratus Penawaran Kerja Oleh Jabatan Kerajaan Negeri , Pbt Dan Agensi Kerajaan Kepada Syarikat Dan Usahawan Baru
Bil. 4 Tahun 2019 - Perubahan Kod Jabatan dan PTJ Negeri Melaka Mulai Pelaksanaan Sistem iSPEKS
Bil. 5 Tahun 2019 - Tatacara Penetapan Kuasa Dan Tugas Pegawai Pengawal Kepada Pegawai Perakaunan Dibawah Kawalannya (Arahan Perbendaharaan 11) * Dokumen boleh didapati di Pustaka Media ->Sumber->Penetapan Kuasa
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2018 - Tatacara Pengurusan Belanjawan Tahun 2018
Bil. 2 Tahun 2018 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Bajet tahun 2019
Bil. 3 Tahun 2018 - Perwakilan Kuasa Untuk Menandatangani Kontrak Bagi Pihak Kerajaan Negeri Melaka
Bil. 4 Tahun 2018 - Perwakilan Kuasa Pelupusan Aset dan Menghapus Kira Kehilangan Aset Kerajaan Negeri
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2017 - Tatacara Pengurusan Belanjawan Tahun 2017
Bil. 2 Tahun 2017 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Belanjawan Tahun 2018
Bil. 3 Tahun 2017 - Persediaan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2017
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2016 - Tatacara Pengurusan Belanjawan Tahun 2016
Bil. 2 Tahun 2016 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Belanjawan Tahun 2017
Bil. 3 Tahun 2016 - Perwakilan Kuasa Pelupusan Aset dan Menghapus Kira Kehilangan Aset Kerajaan Negeri
Bil. 4 Tahun 2016 - Garis Panduan Langkah-Langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kerajaan Melibatkan Semua Jabatan Negeri / Badan-Badan Berkanun Dan Agensi-Agensi Kerajaan
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2015 - Anggaran Perbelanjaan 2015
Bil. 2 Tahun 2015 - Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengawal Perbelanjaan Awam Yang Melibatkan Semua Jabatan Negeri / Badan-Badan Berkanun Dan Agensi-Agensi Kerajaan
Bil. 3 Tahun 2015 - 1) Surat Rasmi Pelaksanaan Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) Ke Atas Perolehan Kerajaan Negeri
Bil. 3 Tahun 2015 - 2) Slide Pembentangan Pelaksanaan GST Dalam Perolehan Kerajaan
Bil. 3 Tahun 2015 - 3) Borang Penurunan Kuasa CoGSTR
Bil. 3 Tahun 2015 - 4) Sijil CoGSTR
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2014 - Anggaran Perbelanjaan 2014
Bil. 2 Tahun 2014 - i) Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Belanjawan Tahun 2015 dan 2016
Bil. 2 Tahun 2014 - ii) Lampiran (Format Penyediaan Bajet 2015-2016)
Bil. 3 Tahun 2014 - Tambahan Pegawai Bagi Kuasa Untuk Menandatangani Kontrak Bagi Pihak Kerajaan Negeri Melaka
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2013 - Anggaran Perbelanjaan 2013
Bil. 2 Tahun 2013 - Kuasa Untuk Menandatangani Kontrak Bagi Pihak Kerajaan Negeri Melaka
Bil. 3 Tahun 2013 - Kuasa Untuk Menandatangani Kontrak Bagi Pihak Kerajaan Negeri Melaka
Bil. 3 Tahun 2013 - Akta 120 - Akta Kontrak Kerajaan 1949
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2012 - Anggaran Perbelanjaan 2012
Bil. 2 Tahun 2012 - i) Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Belanjawan Tahun 2013 dan 2014
Bil. 2 Tahun 2012 - ii) Lampiran (Format Penyediaan Bajet 2013-2014)
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2011 - Anggaran Perbelanjaan 2011
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2010 - Anggaran Perbelanjaan 2010
Bil. 2 Tahun 2010 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Belanjawan Tahun 2011 dan 2012
Bil. 2 Tahun 2010 - Lampiran A Format Penyediaan Bajet 2011-2012
Bil. 2 Tahun 2010 - Lampiran B Format Penyediaan Bajet 2011-2012
Bil. 2 Tahun 2010 - Lampiran C Format Penyediaan Bajet 2011-2012
Bil. 2 Tahun 2010 - Lampiran D Format Penyediaan Bajet 2011-2012
Bil. 2 Tahun 2010 - Lampiran E Format Penyediaan Bajet 2011-2012
Bil. 2 Tahun 2010 - Lampiran F Format Penyediaan Bajet 2011-2012
Bil. 2 Tahun 2010 - Lampiran G Format Penyediaan Bajet 2011-2012
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2009 - Anggaran Perbelanjaan 2009
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2008 - Penyediaan Bajet 2009-2010
Bil. 1 Tahun 2008 - Format Penyediaan Bajet 2009-2010
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2006 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Belanjawan Tahun 2007 - 2008
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2004 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Belanjawan Tahun 2005 - 2006
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2002 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Belanjawan Tahun 2003 - 2004 Kerajaan Negeri Melaka
Keterangan
Bil. 1 Tahun 2001 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Tahun 2002 Bagi Negeri Melaka

# MYHRMIS MOBILE # # # # # # # # # # # #
#
STATISTIK PELANCONG MENGIKUT NEGARA ASAL KE NEGERI MELAKA # #
#
# # # # # #

Privacy Policy

back to top