KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN

Kelab Sukan

KELAB SUKAN DAN KEBAJIKAN
JABATAN KEWANGAN DAN PERBENDAHARAAN NEGERI MELAKA

Tujuan

  • Memajukan kegiatan-kegiatan sosial, kebudayaan dan sukan di antara ahli
  • Memberi galakan kepada ahli-ahli supaya melawat tempat-tempat luar
  • Mengadakan kepada ahli-ahli kemudahan-kemudahan sosial, saling bantu-membantu (kebajikan) dengan syarat kelab tidak boleh menjalankan kegiatan sebagai sebuah pertubuhan faedah bersama seperti tercatit di seksyen (a) akta pertubuhan 1966
  • Menerima bantuan dari pihak-pihak tertentu dalam bentuk wang tunai atau benda

Keahlian

  • Ahli biasa kelab ini terbuka kepada semua kakitangan awam selagi masih bekerja di dalam jabatan kewangan dan perbendaharaan negeri
  • Kakitangan-kakitangan jabatan kerajaan yang lain boleh menjadi ahli bersekutu tetapi mereka tidak mempunyai kuasa mengundi dan tidak boleh memegang jawatan
  • Jawatankuasa adalah mempunyai kuasa untuk mempelawa bekas kakitangan jabatan kewangan dan perbendaharaan negeri melaka untuk menjadi ahli seumur hidup kelab, yang mana ia akan berhak mendapat segala keistimewaan-keistimewaan sebagaimana ianya seorang ahli tanpa membayar apa-apa yuran atau apa-apa bayaran khas. Ahli seumur hidup tidak berhak mengundi atau memegang jawatan dalam jawatankuasa kelab
  • Dengan sokongan jawatankuasa dalam mana-mana mesyuarat agung, ahli-ahli kelab yang telah membuat jasa kepada masyarakat dan persatuan boleh dipilih menjadi ahli kehormat kelab, yang akan dipilih seumur hidup atau bagi tempoh-tempoh yang tertentu sebagaimana yang difikirkan perlu oleh jawatankuasa, dan ianya berhak mendapat segala keistimewaan sebagai seorang ahli tetapi tidak berhak mengundi atau memegang jawatan dalam jawatankuasa kelab

Jawatankuasa

Pentadbiran kelab ini akan diamanahkan kepada satu jawatankuasa yang mengandungi seorang pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, penolong setiausaha, bendahari dan 5 orang jawatankuasa yang dipilih pada setiap 2 tahun sekali dalam mesyuarat agung. Ini terkecuali bagi jawatan pengerusi dan naib pengerusi yang terlantik secara automatik oleh sesiapa yang menjawat jawatan timbalan pegawai kewangan negeri bagi jawatan pengerusi dan bendahari negeri bagi jawatan naib pengerusi. Semua jawatankuasa kecuali dua jawatan teratas hendaklah dicadang, disokong dan dipilih dalam mesyuarat agung yang berkaitan.

SENARAI JAWATANKUASA INDUK SESI 2016-2018

JAWATAN NAMA
PENAUNG  Kosong
PEGAWAI KEWANGAN NEGERI
PENGERUSI  Mohd Yusof Bin Abu Bakar
TIMBALAN PEGAWAI KEWANGAN NEGERI
TIMBALAN PENGERUSI  Cik Hjh. Norifah Binti Nordin
BENDAHARI NEGERI
SETIAUSAHA Pn. Sharifah Ridzuah Binti Syed Sayuthi
PENOLONG SETIAUSAHA Cik Puhnitha Devi a/p Durairaju
BENDAHARI En. Mohd Fadzil Bin Mohd Yusof
PENOLONG BENDAHARI En. Muhd Ady Shukrie Bin Mohd Saru
PENGERUSI BIRO          Datuk Hjh Radhuana Binti Salleh
BIRO KEWANGAN
Pn. Nora Binti Mokhtar
BIRO KEBAJIKAN DAN SOSIAL
En. Mohamad Ashraf Bin Azmi
BIRO AGAMA
En. Ahmad Farrid Bin Zaabah
BIRO SUKAN
Pn. Adni Fatem Binti Abd. Malik
BIRO WANITA
PEMERIKSA KIRA-KIRA    Pn. Norifah Binti Wahab
PEMERIKSA KIRA-KIRA 1
Pn. Norlinawati Bt. Zulkefli
PEMERIKSA KIRA-KIRA 2

back to top