MAJLIS BERSAMA JABATAN

Perlembagaan MBJ Jabatan dianggotai oleh 6 orang pegawai yang akan disebut sebagai pihak pegawai dan 8 orang ahli yang dipilih dari pihak pekerja yang seterusnya akan disebut sebagai pihak pekerja. Ahli-ahli pihak pegawai hendaklah ahli-ahli pihak pegawai dilantik yang telah termaktub dalam perlembagaan MBJ Jabatan adalah seperti berikut :

1. Datuk Salhah Binti Salleh (Pengerusi Pihak Pengurusan)
  Pegawai Kewangan Negeri
2. Pn. Sabrina Binti Thalas (Wakil Pihak Pengurusan)
  Timbalan Pegawai Kewangan
3. En. Suzaiman Bin Elias@Alias (Wakil Pihak Pengurusan)
  Bendahari Negeri
4. Pn. Nurfaizah Binti Mohd Noor (Wakil Pihak Pengurusan)
  Ketua Penolong Pegawai Kewangan
5. Pn. Nasrin Nadirah Binti Mohd Sah (Setiausaha)
  Penolong Pegawai Kewangan Negeri (Khidmat Pengurusan)
6. Pn. Azliana Binti Mohamd Amin (Urusetia)
  Penolong Pegawai Tadbir

Wakil Pekerja MBJ Bagi Tahun 2020/2022

KUMPULAN NAMA

Kumpulan Pengurusan dan Profesional
(Gred 41-48)

En. Nazri Bin Saring

Kumpulan SokonganI (B)
(Gred 29-36)

En. Mohd Azman Shah Bin Mohd Pechih
En. Razali Bin Ab Rahman
Pn. Nur Wahida Binti Ramly
Pn.Suraya Binti Saad

Kumpulan Sokongan II (B)
(Gred 22-26)

En. Muhammad Azizi Bin Jamingan

Kumpulan Sokongan II (C)
(Gred 19)

Pn. Nurul Amalina Binti Suhaimi

Kumpulan Sokongan II (D)
(Gred 1-11)

En. Mohd Najib Bin Buang

Minit Mesyuarat MBJ Bagi Tahun 2020/2022

Ruangan ini mengandungi catatan mengenai perkara-perkara yang dibangkitkan dalam mesyurat MBJ yang lepas. Semua kakitangan Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka dibenarkan untuk memuat turun isi kandungan minit tersebut. Sila klik disini


back to top