MAKLUMAT BAJET NEGERI

Keterangan
Bajet Melaka.pdf
Keterangan
Tahun 2019 - Pendahuluan dan Kandungan
Tahun 2019 - Ringkasan Bajet
Tahun 2019 - Anggaran Bajet Hasil
Tahun 2019 - Anggaran Bajet Mengurus
Tahun 2019 - Anggaran Bajet Pembangunan
Tahun 2019 - Perjanjian Program
Tahun 2019 - Senarai Perjawatan
Keterangan
Tahun 2018 - Pendahuluan dan Kandungan
Tahun 2018 - Ringkasan Bajet
Tahun 2018 - Anggaran Bajet Hasil
Tahun 2018 - Anggaran Bajet Mengurus
Tahun 2018 - Anggaran Bajet Pembangunan
Tahun 2018 - Perjanjian Program
Tahun 2018 - Senarai Perjawatan
Keterangan
Tahun 2017 - Pendahuluan dan Kandungan
Tahun 2017 - Ringkasan Bajet
Tahun 2017 - Anggaran Bajet Hasil
Tahun 2017 - Anggaran Bajet Mengurus
Tahun 2017 - Anggaran Bajet Pembangunan
Tahun 2017 - Perjanjian Program
Tahun 2017 - Senarai Perjawatan
Keterangan
Tahun 2016 - Ringkasan Bajet
Tahun 2016 - Anggaran Belanjawan Hasil
Tahun 2016 - Anggaran Belanja Mengurus
Tahun 2016 - Anggaran Belanjawan Pembangunan
Tahun 2016 - Perjanjian Program