MAKLUMAT BAJET NEGERI

Keterangan
Tahun 2018 - Pendahuluan dan Kandungan
Tahun 2018 - Ringkasan Bajet
Tahun 2018 - Anggaran Bajet Hasil 2018
Tahun 2018 - Anggaran Bajet Mengurus 2018
Tahun 2018 - Anggaran Bajet Pembangunan 2018
Tahun 2018 - Perjanjian Program 2018
Tahun 2018 - Senarai Perjawatan 2018
Keterangan
Tahun 2017 - Pendahuluan dan Kandungan
Tahun 2017 - Ringkasan Bajet
Tahun 2017 - Anggaran Bajet Hasil 2017
Tahun 2017 - Anggaran Bajet Mengurus 2017
Tahun 2017 - Anggaran Bajet Pembangunan 2017
Tahun 2017 - Perjanjian Program 2017
Tahun 2017 - Senarai Perjawatan 2017
Keterangan
Tahun 2016 - Ringkasan Bajet 2016
Tahun 2016 - Anggaran Belanjawan Hasil 2016
Tahun 2016 - Anggaran Belanja Mengurus 2016
Tahun 2016 - Anggaran Belanjawan Pembangunan 2016
Tahun 2016 - Perjanjian Program 2016
Tahun 2016 - Senarai Perjawatan 2016
Keterangan
Tahun 2015 - Ringkasan Bajet 2015
Tahun 2015 - Anggaran Belanjawan Hasil 2015
Tahun 2015 - Anggaran Belanja Mengurus 2015
Tahun 2015 - Anggaran Belanjawan Pembangunan 2015
Tahun 2015 - Perjanjian Program 2015
Tahun 2015 - Senarai Perjawatan 2015
Keterangan
Tahun 2014 - Ringkasan Bajet 2014
Tahun 2014 - Anggaran Belanjawan Hasil 2014
Tahun 2014 - Anggaran Belanja Mengurus 2014
Tahun 2014 - Anggaran Belanjawan Pembangunan 2014
Tahun 2014 - Perjanjian Program 2014
Tahun 2014 - Senarai Perjawatan 2014
Keterangan
Tahun 2013 - Ringkasan Bajet 2013
Tahun 2013 - Anggaran Belanjawan Mengurus 2013
Tahun 2013 - Anggaran Belanjawan Hasil 2013
Tahun 2013 - Anggaran Belanjawan Pembangunan 2013
Tahun 2013 - Perjanjian Program 2013
Tahun 2013 - Perjawatan 2013
Keterangan
Tahun 2012 - Muka Hadapan
Tahun 2012 - Pendahuluan dan Kandungan
Tahun 2012 - Muka Hadapan Ringkasan Bajet 2012
Tahun 2012 - Ringkasan Bajet 2012
Tahun 2012 - Anggaran Hasil 2012
Tahun 2012 - Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2012
Tahun 2012 - Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2012

back to top