MAKLUMAT BAJET NEGERI

Keterangan
Tahun 2023 - Ringkasan Bajet
Tahun 2023 - Anggaran Hasil & Anggaran Perbelanjaan Mengurus
Tahun 2023 - Anggaran Perbelanjaan Bekalan
Tahun 2023 - Anggaran Perbelanjaan Tanggungan
Tahun 2023 - Anggaran Perbelanjaan Bangunan
Tahun 2023 - Senarai Perjawatan
Keterangan
Bajet 2022 Negeri Melaka
Keterangan
Bajet 2021 Negeri Melaka
Keterangan
Bajet 2020 Negeri Melaka
Keterangan
Tahun 2019 - Pendahuluan dan Kandungan
Tahun 2019 - Ringkasan Bajet
Tahun 2019 - Anggaran Bajet Hasil
Tahun 2019 - Anggaran Bajet Mengurus
Tahun 2019 - Anggaran Bajet Pembangunan
Tahun 2019 - Perjanjian Program
Tahun 2019 - Senarai Perjawatan
Keterangan
Tahun 2018 - Pendahuluan dan Kandungan
Tahun 2018 - Ringkasan Bajet
Tahun 2018 - Anggaran Bajet Hasil
Tahun 2018 - Anggaran Bajet Mengurus
Tahun 2018 - Anggaran Bajet Pembangunan
Tahun 2018 - Perjanjian Program
Tahun 2018 - Senarai Perjawatan
Keterangan
Tahun 2017 - Pendahuluan dan Kandungan
Tahun 2017 - Ringkasan Bajet
Tahun 2017 - Anggaran Bajet Hasil
Tahun 2017 - Anggaran Bajet Mengurus
Tahun 2017 - Anggaran Bajet Pembangunan
Tahun 2017 - Perjanjian Program
Tahun 2017 - Senarai Perjawatan
Keterangan
Tahun 2016 - Ringkasan Bajet
Tahun 2016 - Anggaran Belanjawan Hasil
Tahun 2016 - Anggaran Belanja Mengurus
Tahun 2016 - Anggaran Belanjawan Pembangunan
Tahun 2016 - Perjanjian Program
Tahun 2016 - Senarai Perjawatan
Keterangan
Tahun 2015 - Ringkasan Bajet
Tahun 2015 - Anggaran Belanjawan Hasil
Tahun 2015 - Anggaran Belanja Mengurus
Tahun 2015 - Anggaran Belanjawan Pembangunan
Tahun 2015 - Perjanjian Program
Tahun 2015 - Senarai Perjawatan
Keterangan
Tahun 2014 - Ringkasan Bajet
Tahun 2014 - Anggaran Belanjawan Hasil
Tahun 2014 - Anggaran Belanja Mengurus
Tahun 2014 - Anggaran Belanjawan Pembangunan
Tahun 2014 - Perjanjian Program
Tahun 2014 - Senarai Perjawatan
Keterangan
Tahun 2013 - Ringkasan Bajet
Tahun 2013 - Anggaran Belanjawan Mengurus
Tahun 2013 - Anggaran Belanjawan Hasil
Tahun 2013 - Anggaran Belanjawan Pembangunan
Tahun 2013 - Perjanjian Program
Tahun 2013 - Perjawatan
Keterangan
Tahun 2012 - Muka Hadapan
Tahun 2012 - Pendahuluan dan Kandungan
Tahun 2012 - Muka Hadapan Ringkasan Bajet
Tahun 2012 - Ringkasan Bajet
Tahun 2012 - Anggaran Hasil
Tahun 2012 - Anggaran Perbelanjaan Mengurus
Tahun 2012 - Anggaran Perbelanjaan Pembangunan

# MYHRMIS MOBILE # # # # # # # # # # # #
#
STATISTIK PELANCONG MENGIKUT NEGARA ASAL KE NEGERI MELAKA # #
#
# # # # # #

Privacy Policy

back to top