SEKSYEN PEMANTAUAN PERAKAUNAN

Objektif

 • Meningkatkan pematuhan Panduan Pengguna SPEKS dan Peraturan Kewangan yang berkuatkuasa.
 • Memberi khidmat nasihat Panduan Pengguna SPEKS dan Pengurusan Kewangan.
 • Meningkatkan kecekapan Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Jabatan


Fungsi

 • A. UNIT PEMANTAUAN
  • Audit Tunai
   • Menyemak Kira-Kira Wang Tunai (KKWT) bulanan PTJ Pemungut yang dihantar ke Pejabat Bendahari sebelum 10hb bulan berikutnya. Memastikan bahawa pungutan telah dikendalikan dengan betul mengikut kehendak Akta Acara Kewangan 1957, Arahan Perbendaharaan atau Peraturan-Peraturan yang tertentu.
   • Menyemak dan memastikan Borang Permohonan Capaian ID SPEKS daripada PTJ lengkap sebelum dikemukakan ke Unit Komputer untuk diproses.
   • Menganalisis dan mengemukakan Log aduan berkaitan masalah teknikal Sistem SPEKS ke Unit Komputer untuk tindakan pembetulan di Sistem SPEKS sehingga maklumbalas diberikan kepada PTJ.
  • Naziran dan Khidmat Perunding
   • Merancang dan melaksanakan lawatan naziran sekurang-kurangnya sekali setahun ke semua Jabatan/PTJ Negeri. Memastikan bahawa Jabatan/PTJ mematuhi Tatacara Pelaksanaan SPEKS dan semua peraturan kewangan dan pekeliling yang berkuatkuasa.
   • Menganalisis dan mengemukakan Log aduan berkaitan masalah teknikal Sistem SPEKS ke Unit Komputer untuk tindakan pembetulan di Sistem SPEKS sehingga maklumbalas diberikan kepada PTJ.
   • Menyemak Penyata Penyesuaian Vot bulanan Jabatan/ PTJ yang dihantar ke Pejabat Beahari sebelum atau pada 14hb bulan berikutnya. Memastikan semua laporan berkaitan perbelanjaan/ terimaan PTJ dicetak, disemak dan dibuat pelarasan atau pembetulan sekiranya perlu.
   • Memastikan khidmat nasihat kepada Jabatan/PTJ dapat diberikan secara cekap dan berkesan bagi menjamin kelancaran perlaksanaan sistem SPEKS supaya sistem penyampaian tidak terjejas.
   • Menyemak dan memastikan Penyata Terimaan dan Bayaran disatukan di bawah Seksyen 9 dan Seksyen 10 yang dihantar oleh PTJ sebelum dikemukakan ke Pejabat Audit.

 • B. UNIT PENGURUSAN SPEKS/ iSPEKS
  • Memastikan khidmat nasihat dan bantuan sokongan teknikal kepada Jabatan/PTJ dapat diberikan secara cekap dan berkesan bagi menjamin kelancaran perlaksanaan sistem SPEKS supaya sistem penyampaian tidak terjejas.
  • Memastikan latihan berterusan diberikan kepada semua Jabatan/PTJ bagi meningkatkan kecekapan modal insan dan persediaan ke arah pelaksanaan perakaunan akruan (iSPEKS).

Carta Fungsi Unit


Aktiviti


Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan

Seksyen Pemantauan Perakaunan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Kosong/Vacant
Penolong Bendahari Negeri
Maidatul Idawiah Binti Mohd Noor
Penolong Akauntan
Noor Rusydah Binti Nordin
Penolong Akauntan
Sazilah Binti Hamzah
Penolong Akauntan
Nurul Hidayah Binti Jaafar
Penolong Akauntan
Mohd Rodzi Fitri Bin Abd Aziz
Penolong Akauntan
Nur Izzura Binti Othman
Penolong Akauntan
Nurrulhuda Binti Fadzil
Penolong Akauntan
Roslinda Binti Latib
Pembantu Akauntan
Noorsyarafina Binti Mohd Hiddir
Pembantu Tadbir (Kewangan)
Nurul Amalina Binti Shuhaimi
Pembantu Tadbir (Kewangan)

# MYHRMIS MOBILE # # # # # # # # # # # #
#
STATISTIK PELANCONG MENGIKUT NEGARA ASAL KE NEGERI MELAKA # #
#
# # # # # #

Privacy Policy

back to top