INFO SPEKS

Keterangan
Info SPEKS - Borang Capaian ID SPEKS
Info SPEKS - Laporan Masalah SPEKS
Info SPEKS - Borang Kemaskini Maklumat Pembekal
Info SPEKS - Borang Maklumat Pembekal (Khas Untuk Panjar Wang Runcit)
Info SPEKS - Borang Pengwujudan Kod Amanah
Info SPEKS - Borang Pengwujudan Kod Gaji
Info SPEKS - Borang Pengwujudan Kod Gaji - Lampiran A
Info SPEKS - Borang Pengwujudan Kod Jawatan
Info SPEKS - Borang Pengwujudan Kod Barang
Info SPEKS - Borang Pengwujudan Kod OSOL/Hasil
Info SPEKS - Borang Pengwujudan Kod Jabatan & PTJ
Keterangan
Manual Pengguna SPEKS / Nota - Nota Bayaran Elaun Tetap
Manual Pengguna SPEKS / Nota - Nota Deposit
Manual Pengguna SPEKS / Nota - Nota Kredit, Debit & Diskaun
Manual Pengguna SPEKS / Nota - Nota Resit Asal Tidak Boleh Cetak
Manual Pengguna SPEKS / Nota - Pelarasan Nota Diskaun
Manual Pengguna SPEKS / Nota - Modul Pengurusan Aset
Manual Pengguna SPEKS / Nota - Wujud Kod Baru Bagi Projek Pembangunan
Manual Pengguna SPEKS / Nota - Langkah-langkah Pengosongan JAR Cache
Manual Pengguna SPEKS / Nota - Tatacara Panjar Wang Runcit
Manual Pengguna SPEKS / Nota - Langkah-langkah Bagi Mencetak Laporan di Testing Enviroment
Manual Pengguna SPEKS / Nota - Tatacara Pengendalian Akaun Transit Panjar Bendahari Negeri
Keterangan
Manual Pengguna PKI - Arahan Kerja PKI
Keterangan
Manual Pengguna Modul GL - Manual Pengguna Sistem Lejar Am
Keterangan
Manual Pengguna Modul Bajet
Arahan Operasi SPEKS Bil.08 Tahun 2015 - Penambahbaikan Modul Bajet
Arahan Operasi SPEKS Bil.10 Tahun 2014 - Penambahbaikan Modul Bajet
Keterangan
Manual Pengguna Modul PTJ Kewangan
Manual Pengguna Modul PTJ Kewangan - Tatacara Pengendalian Akaun Transit Panjar Bendahari Negeri
Manual Pengguna Modul PTJ Kewangan - Proses Bawa Ke Hadapan Pesanan Tempatan
Manual Pengguna Modul PTJ Kewangan - Penambahbaikan Program Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) CR671 Di Modul PTJ Kewangan
Manual Pengguna Modul PTJ Kewangan - Penambahbaikan Program Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) CR671 Di Modul PTJ Kewangan - Pembatalan Pesanan Tempatan / Inden Kerja Boleh Dilakukan Selepas Kelulusan di SPEKS
Keterangan
Manual Pengguna Modul Gaji
Keterangan
Manual Pengguna Modul SLAS - Arahan Kerja & Prosedur Kerja Modul SLAS Pinjaman Perumahan
Manual Pengguna Modul SLAS - Manual Pengguna Modul Lejar Akaun Subsidiari
Keterangan
Manual Pengguna Modul Aset - Manual Pengguna Modul Aset Alih
Manual Pengguna Modul Aset - Manual Pengguna Modul Aset Hidup Haiwan
Manual Pengguna Modul Aset - Penambahbaikan Modul Aset Alih
Keterangan
Manual Pengguna Modul Pinjaman
Keterangan
Manual Pengguna Modul Pelaburan
Keterangan
Manual Pengguna Modul MIS
Keterangan
eSPEKS - Pendaftaran eSPEKS
eSPEKS - Tatacara Penggunaan eSPEKS

back to top