BORANG/SURAT/SENARAI SEMAK

Keterangan
Nota dan Slaid Pelarasan Kadar Harga Kontrak Perolehan Kerajaan Berikutan Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum (PGM) 2022
Borang Perjalanan Menggunakan Kenderaan Sendiri - Luar Station
Borang Permohonan Penggantian EFT/CEK Terbatal
Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri
Senarai Semak Permohonan Pulang Balik Hasil Di Bawah AP87
Borang Aduan Kerosakan Aset Alih
Borang Permohonan Kad Pintar Kerajaan Elektronik
Borang Permohonan Maklumat
Borang Permohonan Peralatan ICT
Borang Permohonan Pergerakan/ Pinjaman Aset Alih
Borang Permohonan Perolehan
Borang Permohonan Stok
Borang Tempahan Kenderaan
Borang Tuntutan Bayaran Balik Pembelian Kasut
Borang Tuntutan Bayaran Balik Telefon
Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Luar Negeri
Contoh Surat Maklumbalas JKPNM
Format Penurunan Kuasa kutipan / Terimaan
Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

# MYHRMIS MOBILE # # # # # # # # # # # #
#
STATISTIK PELANCONG MENGIKUT NEGARA ASAL KE NEGERI MELAKA # #
#
# # # # # #

Privacy Policy

back to top