UNIT PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

Objektif

Meningkatkan prestasi pentadbiran kewangan dan perkhidmatan jabatan ke tahap yang lebih produktif dan memastikan bahawa Unit Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia di Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka lebih teratur dan terurus.

Fungsi

 • Menguruskan kad perakam waktu bagi semua pegawai dan kakitangan
 • Menyelia dan memantau kebersihan dan penyelenggaraan pejabat
 • Menguruskan surat menyurat dan sistem fail
 • Menguruskan penyelenggaraan kenderaan
 • Menguruskan pengemaskinian data maklumat dalam sistem HRMIS
 • Menguruskan penyediaan sasaran kerja tahunan dan laporan penilaian prestasi anggota jabatan
 • Menguruskan gaji pegawai dan kakitangan
 • Melaksanakan persaraan/pencen kakitangan
 • Menguruskan proses tindakan tatatertib anggota jabatan
 • Menguruskan penyediaan rekod perkhidmatan dan cuti pegawai dan kakitangan
 • Menguruskan perjawatan, perkhidmatan dan kenaikan pangkat pegawai dan kakitangan
 • Menguruskan perolehan pembekalan jabatan
 • Mengaturkan jadual program/latihan/seminar kepada semua pegawai dan kakitangan jabatan
 • Menguruskan pelupusan dan hapuskira jabatan
 • Menguruskan kelulusan pesanan tempatan
 • Melaksana, menyelia dan menyenggara pengurusan stor dan aset jabatan
 • Urusetia Mesyuarat Pengurusan, Keutuhan, JKPAK dan MBJ Jabatan
 • Urusetia Standad Kualiti Jabatan (MS ISO 9001:2008, 5'S dan Amalan Hijau)
 • Bertanggungjawab untuk menyelaras segala program Kerajaan Negeri yang memerlukan penyertaan jabatan

Carta Fungsi Unit


Aktiviti


Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan

Unit Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Nasrin Nadirah Binti Mohd Sah
Penolong Pegawai Kewangan Negeri
Suraya Binti Saad
Setiausaha Pejabat
Azliana Binti Mohamd Amin
Penolong Pegawai Tadbir
Tharnis a/l Rengasamy
Penolong Pegawai Tadbir
Norazira Binti Md. Ghazali
Pembantu Tadbir(Perkeranian / Operasi)
Munira Binti Ali
Pembantu Setiausaha Pejabat
Siti Azura binti Md. Ali
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Syahirah Binti Salleh
Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi)
Norasikin Binti Salam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Muhamad Fahmi Bin Ramlan
Pembantu Operasi
Muzahpar Bin Md Noor
Pemandu Kenderaan
Khairul Bin Jumaat
Pemandu Kenderaan
Kosong/Vacant
Pembantu Operasi

back to top