UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET

Objektif

 • Memastikan semua perolehan Kerajaan adalah yang terbaik dan paling menguntungkan
 • Memastikan semua perolehan Kerajaan diuruskan dengan cekap, telus dan saksama

Fungsi

 • Menguruskan Permohonan Perolehan / Pelantikan Perunding secara Rundingan Terus.
 • Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan Jabatan / Agensi Negeri.
 • Menguruskan Mesyuarat Rundingan Harga Secara Rundingan Terus bagi perolehan bekalan / perkhidtamatan / kerja yang melebihi RM 500,000.00 menggunakan peruntukan Kerajaan Negeri.
 • Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Peringkat Negeri setiap tiga (3) bulan sekali mengikut suku tahun.
 • Menguruskan permohonan pelupusan-pelupusan Dan Hapus Kira daripada Jabatan Negeri untuk kelulusan YAB Ketua Menteri dan YB Pegawai Kewangan Negeri.
 • Menguruskan Mesyuarat Jawatankuasa Pelupusan Dan Hapus Kira Daripada Jabatan Negeri .
 • Menguruskan Permohonan Pengecualian daripada Tatacara Perolehan daripada Jabatan / Agensi.
 • Memastikan Perjanjian Kontrak yang telah disediakan oleh Agensi disemak oleh YB Penasihat Undang-undang Negeri untuk ditandatangani YB Pegawai Kewangan Negeri.
 • Menyemak Surat Setuju Terima yang telah disediakan oleh Jabatan / Agensi untuk ditandatangani YB Pegawai Kewangan Negeri.
 • Memastikan urusan penerimaan, pendaftaran, penggunaan, penyimpanan, pemeriksaan, penyelenggaraan, pelupusan, kehilangan dan hapus kira aset alih Jabatan adalah teratur mengikut peraturan yang ditetapkan.

Carta Fungsi Unit


Aktiviti


Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan

Unit Perolehan dan Pengurusan Aset


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Wilson Lim Tien Huat
Penolong Pegawai Kewangan Negeri
Nor Hazira Binti Sahari
Penolong Pegawai Tadbir
Kosong/Vacant
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Bibi Masmira Binti Mansor Shah
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

# MYHRMIS MOBILE # # # # # # # # # # # #
#
STATISTIK PELANCONG MENGIKUT NEGARA ASAL KE NEGERI MELAKA # #
#
# # # # # #

Privacy Policy

back to top