UNIT BELANJAWAN DAN PINJAMAN

Objektif

Menentukan jabatan-jabatan Kerajaan Negeri diberi peruntukan kewangan sewajarnya untuk digunakan dengan cekap dan berkesan melalui pemeriksaan dan penganalisisan rancangan-rancangan dan program-program serta menyelia pinjaman Kerajaan Negeri daripada Kerajaan Persekutuan dan Pinjaman Kerajaan Negeri kepada Badan-Badan Berkanun.

Fungsi

  • Mengurus dan menyediakan belanjawan tahunan Kerajaan Negeri
  • Membuat pemeriksaan dan memperakukan perbelanjaan tahunan mengurus, pembangunan dan hasil kerajaan
  • Menyelia pinjaman Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan dan pinjaman Kerajaan Negeri kepada Badan-Badan Berkanun
  • Memperakukan permohonan peruntukan baru, peruntukan tambahan dan lain-lain
  • Menyelia dan mengkaji prestasi perbelanjaan mengurus dan pembangunan
  • Menyelia pengurusan hasil Kerajaan Negeri
  • Mengurus tuntutan pemberian-pemberian dan bantuan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri
  • Mengkaji, menyelia dan memperakukan permohonan perjawatan dari agensi-agensi
  • Mengkaji prestasi kewangan kerajaan masa ke semasa

Aktiviti


Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Anuradah Socklingam
Ketua Penolong Pegawai Kewangan Negeri
Hairiah Binti Rasimin
Pegawai Tadbir (Belanjawan dan Pinjaman)
Normah Binti Ahmad
Penolong Pegawai Tadbir - Belanjawan
Norlizah Binti Abdul Karim
Penolong Akauntan - Belanjawan
Noor Baizura Binti Hj. Kamis
Penolong Akauntan - Belanjawan
Siti Aslinda Binti Abu Bakar
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Pinjaman
Norhaslina Binti Abu Hasan
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Pinjaman
Mazlianah Binti Sabtu
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Pinjaman
Suraya Binti Ramli
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Belanjawan

back to top