PERJAWATAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Mengikut Kelulusan Perjawatan Bil. 63 Tahun 2004 berkuatkuasa 1 Januari, 2004, Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri mempunyai 3 bahagian yang terdiri daripada unit-unit seperti berikut :

1) Bahagian Khidmat Pengurusan :

  • Unit Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia
  • Unit Pengurusan Kewangan dan Pemantauan Audit
  • Unit Komputer

2) Bahagian Pengurusan Kewangan

  • Unit Hasil
  • Unit Belanjawan dan Pinjaman
  • Unit Perolehan
  • Unit Analisis dan Pemantauan Pelaburan

3) Bahagian Pengurusan Perakaunan

  • Unit Perkhidmatan dan Operasi
  • Unit Akaun
  • Unit Khidmat Perunding SPEKS

 

Perjawatan Pegawai

No
Kumpulan Perkhidmatan
Jawatan Tetap
Jawatan Kontrak
Kosong
Jumlah
1
Pengurusan dan Profesional (Kumpulan A)
10
5
0
15
2
Sokongan 1 (Kumpulan B)
33
7
0
40
3
Sokongan 1 (Kumpulan C)
20
9
1
29
4
Sokongan 1 (Kumpulan D)
5
0
0
5
 
Jumlah
68
21
1
89

# MYHRMIS MOBILE # # # # # # # # # # # #
#
STATISTIK PELANCONG MENGIKUT NEGARA ASAL KE NEGERI MELAKA # #
#
# # # # # #

Privacy Policy

back to top