PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Jabatan Kewangan Dan Perbendaharaan Negeri Melaka Sehingga 31 Julai 2022 :

BIL
PERKHIDMATAN
TEMPOH MASA
STATUS PENCAPAIAN KESELURUHAN (%)
1.
Pengeluaran bayaran(Cek/EFT) untuk baucer bayaran yang lengkap Empat Belas (14) hari dari tarikh terima
100
2.
Pembayaran gaji kakitangan awam melalui sistem gaji berkomputer Mengikut tarikh gaji yang ditetapkan
100
3. Pengeluaran Resit Perbendaharaan untuk penyata pemungut yang lengkap. Dua (2) hari bekerja dari tarikh terima 100
3.
Pengedaran penyata gaji bulanan kakitangan kepada jabatan Sepuluh (10) hb bulan berikutnya
100
4.
Permohonan pinjaman kenderaan dan komputer dimaklumkan keputusannya kepada pemohon Lima (5) hari bekerja
100
5.
Permohonan pindah peruntukan dimaklumkan keputusannya kepada jabatan yang memohon Tujuh (7) hari dari tarikh terima permohonan
100
6.
Mengeluarkan laporan Naziran SPEKS kepada jabatan Empat belas(14) hari dari tarikh terima
100
7.
Setiap Aduan yang diterima diberi maklumbalas Tiga (3) hari bekerja
100

back to top