HASIL KAJIAN E-PENYERTAAN

Ruangan ini disediakan adalah untuk memaparkan keputusan dan hasil daripada penglibatan/ konsultasi di atas penyertaan awam dalam aktiviti yang telah jalankan oleh Jabatan ini bagi tujuan meningkatkan mutu perkhidmatan JKPNM. 

1. Hasil Kajian Berkenaan Laman Web JKPNM

Kajian ini dilakukan bertujuan mengumpul maklumat mengenai pendapat dan penilaian pengguna terhadap Laman Web Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka bermula 01 Januari 2020 Sehingga 31 Disember 2020

Sangat Baik - 69.5%
 
Baik - 25.7%
 
Memuaskan - 4.8%
 
Kurang Memuaskan - 0%
 
Tidak Memuaskan - 0%
 

back to top