INFO ISPEKS MELAKA

Keterangan
Pelaksanaan Dashboard Baru iSPEKS Melaka
Info iSPEKS - Taklimat Pentadbiran Pengguna iSPEKS PTJ BNM
Info iSPEKS - Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS Melaka - Jab & PTJ
Keterangan
Manual Pengguna iSPEKS - Pendaftaran Portal
Manual Pengguna iSPEKS - Akaun Belum Terima (AR)
Manual Pengguna iSPEKS - Akaun Belum Bayar (AP)
Manual Pengguna iSPEKS - Aset Inventori (AIM)
Manual Pengguna iSPEKS - Bajet (BA)
Manual Pengguna iSPEKS - Barcode
Manual Pengguna iSPEKS - Document Management System (DMS)
Manual Pengguna iSPEKS - Gaji (PY)
Manual Pengguna iSPEKS - Integrasi Luar (INT)
Manual Pengguna iSPEKS - Lejar Am (GL)
Manual Pengguna iSPEKS - NCOST
Manual Pengguna iSPEKS - Pelaburan (INV)
Manual Pengguna iSPEKS - Pengurusan Tunai (CM)
Manual Pengguna iSPEKS - Pendahuluan Tuntutan (AC)
Manual Pengguna iSPEKS - Pengurusan Kontrak (CoM)
Manual Pengguna iSPEKS - Pentadbiran Dan Keselamatan (SAM)
Manual Pengguna iSPEKS - Perakaunan Projek (PA)
Manual Pengguna iSPEKS - Perolehan (PROC)
Manual Pengguna iSPEKS - Pinjaman (LN)
Manual Pengguna iSPEKS - Pinjaman Kakitangan (SL)
Manual Pengguna iSPEKS - Portal (PT)
Keterangan
Aliran Kerja - Akaun Belum Terima (AR)
Aliran Kerja - Akaun Belum Bayar (AP)
Aliran Kerja - Aset Dan Inventori (AIM)
Aliran Kerja - Bajet (BA)
Aliran Kerja - Gaji (PY)
Aliran Kerja - Lejar Am (GL)
Aliran Kerja - NCOST
Aliran Kerja - Pelaburan (INV)
Aliran Kerja - Pengurusan Tunai (CM)
Aliran Kerja - Pendahuluan Dan Tuntutan (AC)
Aliran Kerja - Pengurusan Kontrak (COM)
Aliran Kerja - Perolehan (PROC)
Aliran Kerja - Pinjaman Diberi (LN)
Aliran Kerja - Pinjaman Diterima (LN)
Aliran Kerja - Pinjaman Kakitangan (SL)
Aliran Kerja - Portal
Keterangan
Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS Melaka - Lampiran 3(A)1 - Peringkat BN PKN
Borang Pentadbiran Pengguna iSPEKS Melaka - Lampiran 3(A)2 - Peringkat JAB PTJ
Borang Pembekal iSPEKS
Borang Maklumat Pelanggan Lain-Lain iSPEKS
Borang Maklumat Pelanggan Lain-Lain iSPEKS (Lampiran A)

back to top