POLISI & GARIS PANDUAN PERAKAUNAN AKRUAN

Keterangan
Polisi Perakaunan Akruan Revised Febuari 2014
Polisi Peralihan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan
Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil.1 Tahun 2013 - Aset Kerajaan Asas Akruan
Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil.1 Tahun 2014 - Inventori Kerajaan Asas Akruan
Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil.2 Tahun 2014 - Akaun Belum Terima Kerajaan Asas Akruan
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

back to top