AHLI JAWATANKUASA

KEAHLIAN JAWATANKUASA PELAKSANA PERAKAUNAN AKRUAN (iSPEKS) NEGERI MELAKA

 1. Pengerusi : Pegawai Kewangan Negeri
 2. Ahli-ahli :
  1. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri 
  2. Timbalan Pegawai Kewangan Negeri
  3. Bendahari Negeri
  4. Wakil Jabatan Akauntan Negara Malaysia
  5. Ketua Sistem Maklumat Negeri
  6. Ketua Pengurusan Sumber Manusia Negeri
  7. Ketua Audit Dalam Negeri
 3. Urusetia:  Pejabat Bendahari Negeri

TERMA RUJUKAN JAWATANKUASA PELAKSANA iSPEKS NEGERI

 1. Bertanggungjawab melaksanakan iSPEKS di Negeri;
 2. Memantau kualiti aplikasi serta perkhidmatan sokongan ke Negeri mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan
 3. Bertanggungjawab terhadap aktiviti pengumpulan data baki awal semua aset dan liabiliti;
 4. Menyelesaikan isu-isu operasi dan teknikal berkaitan pelaksanaan iSPEKS di Negeri;
 5. Menyelesaikan sebarang isu berbangkit di antara Negeri, pakarunding dan pembekal;
 6. Melaporkan status kemajuan pelaksanaan iSPEKS di Negeri ke Jawatankuasa Teknikal SAGA, Jabatan Akauntan Negara Malaysia;
 7. Mengenal pasti dan memantau latihan operasi dan teknikal serta pengurusan perubahan
 8. Menyelaras dan memantau program pemindahan teknologi (TOT)

Kekerapan Mesyuarat : 2 kali setahun atau mengikut keperluan.

KEAHLIAN JAWATANKUASA PASUKAN PETUGAS PERAKAUNAN AKRUAN (iSPEKS) NEGERI MELAKA

 1. Pengerusi : Bendahari Negeri
 2. Ahli-ahli :
  1. Penolong Bendahari
  2. Wakil pegawai perakaunan/ kewangan
  3. Wakil pegawai teknikal
  4. Semua Penolong Akauntan Negeri
 3. Urusetia:  Pejabat Bendahari Negeri

TERMA RUJUKAN PASUKAN PETUGAS iSPEKS NEGERI

 1. Memastikan keperluan pengguna telah diambilkira dalam pembangunan iSPEKS;
 2. Melaksanakan iSPEKS di Negeri;
 3. Memastikan kualiti aplikasi serta perkhidmatan sokongan ke Negeri mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan;
 4. Melaksanakan pengumpulan data baki awal semua aset dan liabiliti;
 5. Mengesahkan semua ujian penerimaan iSPEKS;
 6. Mengenalpasti dan melaporkan isu-isu operasi dan teknikal berkaitan pelaksanaan iSPEKS di Negeri ke Jawatankuasa Pelaksana iSPEKS Negeri;
 7. Melaporkan sebarang isu berbangkit di antara Negeri, pakarunding dan pembekal ke Jawatankuasa Pelaksana iSPEKS Negeri;
 8. Melaksanakan latihan teknikal dan operasi serta khidmat nasihat kepada pengguna dalam pelaksanaan iSPEKS di Negeri;dan
 9. Melaksanakan program pemindahan teknologi (TOT) dan pengurusan perubahan (change management).

Kekerapan Mesyuarat : 4 kali setahun atau mengikut keperluan.


back to top