UNIT AKAUN

Objektif

  • Menyediakan Laporan Penyata Kewangan tahunan Kerajaan Negeri
  • Meningkatkan perkhidmatan perakaunan kepada semua jabatan di Negeri Melaka

Fungsi

  • Menyediakan laporan penyata kewangan tahunan Kerajaan Negeri
  • Menyediakan laporan baki bank / tunai harian dan laporan prestasi kewangan negeri
  • Bertanggungjawab ke atas urusan penyediaan dan penyelenggaraan akaun serta urusan yang berkaitan
  • Menyediakan pekeliling penutupan akaun tahunan perbendaharaan dan penyediaan kod akaun tahunan Kerajaan Negeri
  • Mengurus kerja-kerja penyesuaian bank terimaan / bayaran
  • Menjawab teguran Audit yang berkaitan dengan Penyata Kewangan Negeri dan lain-lain

Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Zalinah Binti Hamzah
Penolong Akauntan
Nur Farhana Binti Kamaludin
Penolong Akauntan
Arfaherny Binti Aris
Penolong Akauntan
Norhafiza Binti Ahmad
Penolong Akauntan
Mohd Amiril Bin Mat Samsudin
Penolong Akauntan
Nur Shuhadah Binti Razak
Penolong Akauntan
Siti Fatimah Binti Muhammad
Penolong Akauntan
Munizah Binti Ahmad
Penolong Akauntan
Lela Binti Mohd Nor
Penolong Akauntan
Noor Ashikin Binti Mat Saad
Pembantu Tadbir (Kewangan)

back to top