SEKSYEN OPERASI DAN PERAKAUNAN

Objektif

 • A. UNIT OPERASI/SEMAKAN  
   
  • Memastikan bayaran dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh terima baucar bayaran yang lengkap.
  • Memastikan bayaran dibuat mengikut prosedur/peraturan/pekeliling/arahan operasi terkini dan masih berkuatkuasa.
  • Memastikan terimaan dan hasil diperakaunkan mengikut peraturan dan undang-undang serta diselenggara dengan baik.
 • B. UNIT AKAUN
   
  • Memastikan Penyata Kewangan Negeri Melaka yang menggambarkan kedudukan kewangan sebenar dapat dibentangkan dengan sewajarnya di Dewan Undangan Negeri.
  • Memastikan akauntabiliti dan ketelusan terhadap pengurusan dan penyelenggaran akaun-akaun Subsidiari di bawah kawalan serta urusan-urusan yang berkaitan dengannya.
   
 • C. UNIT PENGURUSAN BANK, DANA DAN TERIMAAN
   
  • Memastikan aliran tunai masuk dan keluar Kerajaan Negeri diurus dan diperakaunkan dengan sewajarnya.
  • Memastikan penilaian keperluan tunai Kerajaan Negeri dapat membantu Kerajaan Negeri dalam urusan pelaburan yang menguntungkan dan menambahkan nilai aliran tunai Kerajaan Negeri.
  • Memastikan simpanan tetap kerajaan Negeri diuruskan dan diperakaunkan dengan cekap teratur.

Fungsi

 • A. UNIT OPERASI/SEMAKAN
   
  • Menyemak dan meluluskan baucar bayaran dan baucar Jurnal (pukal).
  • Menyemak dan meluluskan permohonan bayaran di bawah AP58(a).
  • Menguruskan permohonan Jabatan untuk mewujudkan dan membatalkan akaun pukal.
  • Menguruskan pungutan hasil yang diterima melalui kaunter/secara online.
  • Menguruskan permohonan pemusnahan dokumen kewangan Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri Melaka.
  • Memberi khidmat nasihat kepada jabatan-jabatan berhubung prosedur-prosedur kewangan yang berkuatkuasa.

 • B. UNIT AKAUN
   
  • Menyediakan Laporan Penyata Kewangan Tahunan Kerajaan Negeri Melaka bagi pengauditan dan pembentangan di Dewan Undangan Negeri.
  • Menyediakan jawapan teguran Audit yang berkaitan dengan pengesahan Penyata Kewangan Negeri Melaka.
  • Menyedia dan menyemak Laporan Mingguan Prestasi Kewangan Negeri Melaka.
  • Mengurus dan menyelenggara akaun-akaun Subsidiri bagi Pinjaman Komputer, Kenderaan, Kenderaan ADUN dan Perumahan ADUN serta urusan-urusan yang berkaitan dengannya.
  • Mengurus dan menyemak akaun-akaun Subsidiari bagi Akaun Amanah dan Deposit.
  • Mengurus dan menyemak akaun-akaun Panjar Wang Runcit dan Panjar Khas Bencana bagi semua Jabatan/ PTJ dibawah Kerajaan Negeri Melaka.
  • Menguruskan Akaun Amanah bagi cek/EFT terbatal.
  • Menyemak dan mengurus Akaun Amanah bagi Cek Tak Laku untuk tindakan semua Jabatan/PTJ.
  • 9. Menyedia, menyemak dan melulus dokumen-dokumen berikut:
   • Baucar Jurnal dari semua Jabatan/PTJ.
   • Baucar bayaran bagi penggantian cek/eft terbatal.
   • Waran peruntukan bagi semua Jabatan/PTJ.
  • Menyediakan Pekeliling Penutupan Akaun Tahunan Perbendaharaan.
  • Mengurus dan menyemak permohonan perwujudan/pindaan/pembatalan Kod-kod Perakaunan bagi Kerajaan Negeri Melaka.
  • Menyemak Laporan Akaun Belum Terima yang diterima daripada semua Jabatan/PTJ dan menyediakan Laporan ABT bagi Kerajaan Negeri Melaka.

 • C. UNIT PENGURUSAN BANK, DANA DAN TERIMAAN
   
  • Mengurus dan memperakaun aliran masuk dan keluar tunai Kerajaan Negeri Melaka.
  • Menganalisa keperluan tunai Kerajaan Negeri bagi memastikan Kerajaan Negeri sentiasa mempunyai tunai yang mencukupi untuk menampung pembayaran.
  • Menyemak dan memantau baki bank harian.
  • Menyediakan Penyata Penyesuaian bagi Bank Bayaran, EFT dan Terimaan.
  • Menyedia, menyemak dan meluluskan dokumen-dokumen berikut:
   • Penyata Pemungut.
   • Baucar bayaran bagi caj bank.
   • Permohonan Bank Deraf dan pemindahan telegraf.
   • Pemindahan wang antara bank.
  • Memperakaunkan terimaan daripada sistem e-bayar dan mengemaskini terimaan tersebut di dalam sistem SPEKS.
  • Menguruskan pemindahan dana bayaran secara EFT dan Pemindahan Telegraf.
  • Memperakaunkan semua terimaan yang diterima ke Akaun Bendahari Negeri.
  • Memberi cadangan untuk keperluan pelaburan jangka pendek dan jangka panjang serta REPO bagi menambah nilai aliran tunai kepada Kerajaan Negeri.
  • Menguruskan simpanan tetap bagi lebihan tunai di Akaun Bendahari Negeri dari semasa ke semasa.
    
 • D. UNIT GAJI
   
  • Menyemak dan melulus bayaran gaji kakitangan Kerajaan Negeri Melaka melalui sistem payroll dan baucar berasingan.
  • Menguruskan potongan gaji ke agensi setiap bulan.
  • Menyemak dan mengesahkan butiran maklumat Sijil Gaji Akhir yang diterima daripada Jabatan.
  • Menguruskan permohonan penahanan gaji atas permintaan Jabatan.
  • Memberi khidmat nasihat kepada jabatan-jabatan berhubung prosedur-prosedur pembayaran gaji.

Carta Fungsi Unit


Aktiviti


Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan

Seksyen Operasi Dan Perakaunan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Norhailiz Binti Patah
Ketua Penolong Bendahari Negeri
Mahayun Binti Mohd Suad
Penolong Akauntan - Unit Operasi, Semakan & Gaji
Norhassanah Binti Mohammad
Penolong Akauntan - Semak
Norhamizah Binti Yaakub
Penolong Akauntan - Semak
Fadzilahwati Binti Sumar
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Semak
Munizah Binti Ahmad
Penolong Akauntan
Noor Suazzliza Binti Mohd Nor
Penolong Akauntan - Gaji
Devy a/p Vasu
Penolong Akauntan - Gaji
Norashikin Binti Mohd Nor
Penolong Akauntan - Gaji
Muhammad Azizi Bin Jamingan
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Gaji
Norul Aisyah Binti Ibrahim
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Kaunter
Nurulhuda Binti Ibrahim
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Gaji
Norhafilah Binti Nordin
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Gaji
Shafiq Izzuddin Bin Zainal Abidin
Pembantu Akauntan
Noraisah Binti Samdin
Pembantu Operasi - Kaunter

Unit Akaun / Dana & Terimaan

* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Muhamad Aiman Bin Taslim
Penolong Bendahari Negeri (Akaun)
Mohd Azman Shah Bin Mohd Pechih
Penolong Akauntan
Nur Farhana Binti Kamaludin
Penolong Akauntan
Arfaherny Binti Aris
Penolong Akauntan
Norhafiza Binti Ahmad
Penolong Akauntan
Nur Shuhadah Binti Razak
Penolong Akauntan
Siti Fatimah Binti Muhammad
Penolong Akauntan
Mohd Amiril Bin Mat Samsudin
Penolong Akauntan
Lela Binti Mohd Nor
Penolong Akauntan
Noor Ashikin Binti Mat Saad
Pembantu Tadbir (Kewangan)
Najib Bin Buang
Pembantu Awam

# MYHRMIS MOBILE # # # # # # # # # # # #
#
STATISTIK PELANCONG MENGIKUT NEGARA ASAL KE NEGERI MELAKA # #
#
# # # # # #

Privacy Policy

back to top