SEKSYEN OPERASI PERAKAUNAN

Objektif

 • Memastikan bayaran dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh terima baucar bayaran yang lengkap.
 • Memastikan bayaran dibuat mengikut prosedur/peraturan/pekeliling/arahan operasi terkini dan masih berkuatkuasa.
 • Memastikan terimaan dan hasil diperakaunkan mengikut peraturan dan undang-undang serta diselenggara dengan baik.

Fungsi

 • A. UNIT OPERASI/SEMAKAN
   
  • Menyemak dan meluluskan baucar bayaran dan baucar Jurnal (pukal).
  • Menyemak dan meluluskan permohonan bayaran di bawah AP58(a).
  • Menguruskan permohonan Jabatan untuk mewujudkan dan membatalkan akaun pukal.
  • Menguruskan pungutan hasil yang diterima melalui kaunter/secara online.
  • Menguruskan permohonan pemusnahan dokumen kewangan Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri Melaka.
  • Memberi khidmat nasihat kepada jabatan-jabatan berhubung prosedur-prosedur kewangan yang berkuatkuasa.

 • B. UNIT GAJI
   
  • Menyemak dan melulus bayaran gaji kakitangan Kerajaan Negeri Melaka melalui sistem payroll dan baucar berasingan.
  • Menguruskan potongan gaji ke agensi setiap bulan.
  • Menyemak dan mengesahkan butiran maklumat Sijil Gaji Akhir yang diterima daripada Jabatan.
  • Menguruskan permohonan penahanan gaji atas permintaan Jabatan.
  • Memberi khidmat nasihat kepada jabatan-jabatan berhubung prosedur-prosedur pembayaran gaji.

Aktiviti


Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Norhailiz Binti Patah
Ketua Penolong Bendahari Negeri
Mahayun Binti Mohd Suad
Penolong Akauntan - Semak
Norhassanah Binti Mohammad
Penolong Akauntan - Semak
Norhamizah Binti Yaakub
Penolong Akauntan - Semak
Fadzilahwati Binti Sumar
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Semak
Norifah Binti Wahab
Penolong Akauntan - Gaji
Munizah Binti Ahmad
Penolong Akauntan
Noor Suazzliza Binti Mohd Nor
Penolong Akauntan - Gaji
Devy a/p Vasu
Penolong Akauntan - Gaji
Muhammad Azizi Bin Jamingan
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Gaji
Norul Aisyah Binti Ibrahim
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Kaunter
Nurulhuda Binti Ibrahim
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Gaji
Norhafilah Binti Nordin
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Gaji
Siti Zainab Binti Mohd Salim
Pembantu Tadbir (Kewangan) - Kaunter
Shafiq Izzuddin Bin Zainal Abidin
Pembantu Akauntan
Noraisah Binti Samdin
Pembantu Operasi - Kaunter
Najib Bin Buang
Pembantu Awam

back to top