UNIT KOMPUTER

Objektif

 • Menjadikan Unit Komputer sebagai pemangkin kepada kemajuan dan kesejahteraan rakyat
 • Membantu meningkatkan kecekapan, produktiviti dan kualiti pentadbiran dan pengurusan Jabatan
 • Memastikan kakitangan JKPNM mendapat pendedahan kepada teknologi maklumat bagi memasuki Era Kerajaan Elektronik selaras dengan pembangunan pentadbiran negara

Fungsi

 • Melakukan pengendalian kerosakan peralatan ICT JKPNM dan memastikan ianya diselesaikan dalam tempoh lime (5) hari bekerja kecuali yang melibatkan perolehan alat ganti dan perkhidmatan.
 • Memastikan kerja-kerja penyelenggaraan berkala (PM) server dilaksanakan mengikut tempoh yang telah ditetapkan iaitu sebanyak enam (6) kali setahun.
 • Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan berkala (PM) peralatan ICT Jabatan dilaksanakan mengikut tempoh yang telah ditetapkan iaitu sebanyak sekali setahun.
 • Mengemaskini laman web Jabatan dari masa ke semasa.
 • Menyedia dan menguruskan Laporan Kemajuan Pelaksanaan SPEKS kepada Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK) pada setiap bulan.
 • Menyedia dan menguruskan Laporan Status Perlaksanaan Modul SPEKS kepada Jabatan Akauntan Negara (JANM) pada setiap bulan.
 • Memastikan aplikasi Sistem Perakaunan Berkomputer Standad Kerajaan Negeri (SPEKS) beroperasi dengan lancar iaitu tahap jaminan 100%.
 • Menyelesaikan log helpdesk berkaitan SPEKS yang dihantar oleh Unit KPS pada setiap hari.
 • Melaksanakan integrasi data e-tanah (kaunter) dan SPEKS berjalan lancar pada setiap hari.
 • Memastikan integrasi data e-bayar (kaunter) dan SPEKS berjalan lancar pada setiap hari.
 • Memastikan aduan pengguna melalui laman web dan emel JKPNM yang diterima dihantar ke Unit Pentadbiran untuk diberi maklumbalas kepada pengguna.
 • Memastikan aplikasi sistem eSPEKS (slip gaji, penyata pendapatan tahunan dan makluman bayaran melalui internet) beroperasi dengan tahap jaminan 100%.
 • Memastikan aplikasi sistem sokongan beroperasi dengan lancar. Sistem-sistem sokongan yang terlibat ialah :
  • Shared JKPNM - Membolehkan data-data dikongsi bersama kakitangan JKPNM.
  • Sistem e-APC (Anugerah Pekerja Contoh - Bulanan) - Membolehkan setiap kakitangan membuat undian calon yang layak secara atas talian.
  • Sistem pendaftaran surat secara atas talian (e-surat) - Merekod surat masuk dan keluar secara atas talian.

Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Nora Binti Mokhtar
Pegawai Teknologi Maklumat
Kosong
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Mohd Fadzlezam Bin Sulaiman
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan)
Mohd Farid Bin Rashid
Juruteknik Komputer
Noorazlinda Binti Jumaat
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Mohd. Amirudin Bin Zainal
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Norasikin Binti Salam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

back to top