UNIT KOMPUTER

Objektif

 • Menjadikan Unit Komputer sebagai pemangkin kepada kemajuan dan kesejahteraan rakyat
 • Membantu meningkatkan kecekapan, produktiviti dan kualiti pentadbiran dan pengurusan Jabatan
 • Memastikan kakitangan JKPNM mendapat pendedahan kepada teknologi maklumat bagi memasuki Era Kerajaan Elektronik selaras dengan pembangunan pentadbiran negara

Fungsi

 • Melaksanakan penyelenggaraan peralatan ICT Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Melaka
 • Melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan berkala (PM) server, komputer dan pencetak Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka
 • Memantau dan menilai prestasi semasa server-server (aplikasi dan pangkalan data)
 • Memastikan sistem yang di setup di jabatan dan semua Pusat Tanggungjawab berjalan dengan sempurna tanpa sebarang masalah
 • Membangun dan mengemaskini laman web JKPNM mengikut kriteria MAMPU
 • Melaksanakan kerja-kerja pelupusan peralatan ICT Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Melaka
 • Mengurus dan memastikan perlaksanaan semua modul Sistem Perakaunan Berkomputer Standad Kerajaan Negeri (SPEKS) berjalan lancar dan sempurna
 • Menyediakan Laporan Kemajuan Pelaksanaan SPEKS untuk dihantar kepada Setiausaha Kerajaan Negeri
 • Menyediakan Laporan Status perlaksanaan Modul untuk dihantar ke Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
 • Bekerjasama dengan Bahagian Perkhidmatan Teknologi Maklumat bagi membangunkan Pelan Strategik ICT Kerajaan Negeri Melaka bagi tempoh 2014-2018
 • Memastikan perlaksanaan sistem eSPEKS (slip gaji, penyata pendapatan tahunan dan makluman bayaran melalui internet) berjalan lancar
 • Membangunkan Aplikasi Pangkalan Data 'Share JKPNM' bagi membolehkan data-data dikongsi bersama kakitangan JKPNM
 • Membangunkan Sistem e-APC (Anugerah Pekerja Contoh-bulanan) bagi membolehkan setiap kakitangan membuat undian calon yang layak secara atas talian.
 • Membangunkan Sistem Pendaftaran Surat secara atas talian (e-surat) bagi tujuan merekod surat masuk secara sistematik di ICT Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Melaka

Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Nora Binti Mokhtar
Pegawai Teknologi Maklumat
Mohd Fadzlezam Bin Sulaiman
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan)
Hazel Bazlila Binti Hamdan
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Mohd Farid Bin Rashid
Juruteknik Komputer
Noorazlinda Binti Jumaat
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Mohd. Amirudin Bin Zainal
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Norasikin Binti Salam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

back to top