UNIT KOMPUTER

Objektif

 • Menjadikan Unit Komputer sebagai pemangkin kepada kemajuan dan kesejahteraan rakyat
 • Membantu meningkatkan kecekapan, produktiviti dan kualiti pentadbiran dan pengurusan Jabatan
 • Memastikan kakitangan JKPNM mendapat pendedahan kepada teknologi maklumat bagi memasuki Era Kerajaan Elektronik selaras dengan pembangunan pentadbiran negara

Fungsi

 • Memastikan aduan berkaitan ICT diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja kecuali yang melibatkan perolehan alat ganti dan perkhidmatan.
 • Memastikan kerja-kerja penyelenggaraan berkala (PM) server dan peralatan ICT Jabatan dilaksanakan mengikut tempoh yang telah ditetapkan.
 • Memastikan laman web Jabatan sentiasa dikemaskini mengikut permohonan yang diterima.
 • Memastikan aplikasi Sistem Perakaunan Berkomputer Standad Kerajaan Negeri (SPEKS) beroperasi dengan tahap jaminan 100%.
 • Menyedia dan menguruskan Laporan Kemajuan Pelaksanaan SPEKS kepada Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK) pada setiap bulan.
 • Menyedia dan menguruskan Laporan Status Perlaksanaan Modul SPEKS kepada Jabatan Akauntan Negara (JANM) pada setiap bulan.
 • Memastikan aplikasi sistem eSPEKS (slip gaji, penyata pendapatan tahunan dan makluman bayaran melalui internet) beroperasi dengan tahap jaminan 100%.
 • Memastikan aplikasi sistem sokongan beroperasi dengan tahap jaminan 100% Sistem-sistem sokongan yang terlibat ialah :-
  • ‘Shared JKPNM’ – membolehkan data-data dikongsi bersama kakitangan JKPNM.
  • Sistem e-APC (Anugerah Pekerja Contoh-bulanan)- membolehkan setiap kakitangan membuat undian calon yang layak secara atas talian.
  • Sistem pendaftaran surat secara atas talian (e-surat) – bagi tujuan merekod surat masuk secara sistematik di JKPNM.

Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Nora Binti Mokhtar
Pegawai Teknologi Maklumat
Mohd Fadzlezam Bin Sulaiman
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (Kanan)
Hazel Bazlila Binti Hamdan
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Mohd Farid Bin Rashid
Juruteknik Komputer
Noorazlinda Binti Jumaat
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Mohd. Amirudin Bin Zainal
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)
Norasikin Binti Salam
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

back to top