UNIT ANALISA DAN PEMANTAUAN PELABURAN

Objektif

 • Menyediakan polisi pelaburan (jangka pendek dan jangka panjang) untuk kerajaan negeri dan agensi-agensinya
 • Membuat perancangan pelaburan (jangka pendek dan jangka panjang) untuk kerajaan negeri dan agensi-agensinya
 • Menjalankan aktiviti dalam pelaburan saham dan lain-lain instrumen kewangan
 • Memantau dan menganalisa aktiviti-aktiviti pelaburan kerajaan negeri, agensi-agensinya serta anak-anak syarikat
 • Menilai dan menyediakan laporan prestasi pelaburan kerajaan negeri dan agensi-agensinya
 • Mengkaji memperakukan cadangan daripada agensi-agensi kerajaan yang berhasrat dalam usahasama (joint-venture) atau penyertaan ekuiti dalam syarikat-syarikat tersenarai atau tidak tersenarai

Fungsi

 • Merancang, mengawal dan menyelenggara urusan pelaburan dan rekod-rekod perakaunan pelaburan bagi Kerajaan Negeri
 • Membantu pihak pengurusan dalam membuat keputusan mengenai pelaburan bagi peruntukan Kerajaan Negeri
 • Mengumpul maklumat dan mengemukakan analisis kewangan serta daya maju sesuatu pelaburan untuk dikemukakan bagi pertimbangan Kerajaan Negeri
 • Memperkemaskan dan mempertingkatkan lagi kawalan ke atas semua pelaburan yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri supaya urusan pemantauan pelaburan dibuat dengan lebih rapi dan tersusun
 • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Pelaburan Negeri

Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Kosong
Pegawai Pelaburan Negeri
Roselina Binti Mat Isa
Akauntan
Nurhima Binti Nurhasan
Penolong Akauntan
Norasikin Binti Yahya
Penolong Akauntan
Asniza Binti Abd Rahim
Penolong Akauntan

back to top