UNIT ANALISA DAN PEMANTAUAN PELABURAN

Objektif

 • Menyediakan polisi pelaburan (jangka pendek dan jangka panjang) untuk kerajaan negeri dan agensi-agensinya.
 • Membuat perancangan pelaburan (jangka pendek dan jangka panjang) untuk kerajaan negeri dan agensi-agensinya.
 • Menjalankan aktiviti dalam pelaburan saham dan lain-lain instrumen kewangan.
 • Memantau dan menganalisa prestasi kewangan kerajaan negeri, agensi-agensinya serta anak-anak syarikat.
 • Memantau prestasi pelaburan kerajaan negeri, agensi-agensinya serta anak-anak syarikat.
 • Mengkaji memperakukan cadangan daripada agensi-agensi kerajaan yang berhasrat dalam usahasama (joint-venture) atau penyertaan ekuiti dalam syarikat-syarikat tersenarai atau tidak tersenarai.

Fungsi

 • Merancang, mengawal dan menyelenggara urusan pelaburan dan rekod-rekod perakaunan pelaburan bagi Kerajaan Negeri.
 • Membantu pihak pengurusan dalam membuat keputusan mengenai pelaburan bagi peruntukan Kerajaan Negeri.
 • Mengumpul maklumat dan mengemukakan analisis kewangan serta daya maju sesuatu pelaburan untuk dikemukakan bagi pertimbangan Kerajaan Negeri.
 • Memperkemaskan dan mempertingkatkan lagi kawalan ke atas semua pelaburan yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri supaya urusan pemantauan pelaburan dibuat dengan lebih rapi dan tersusun.
 • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Pelaburan Negeri.

Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Nazri Bin Saring
Pegawai Tadbir (Pelaburan)
Roselina Binti Mat Isa
Akauntan
Kosong/Vacant
Penolong Akauntan
Norasikin Binti Yahya
Penolong Akauntan
Asniza Binti Abd Rahim
Penolong Akauntan
Mohd Shafie Bin Mohd Yasin
Pembantu Tadbir (Kewangan)

back to top