UNIT ANALISA DAN PEMANTAUAN PELABURAN

Objektif

  • Menyediakan polisi pelaburan (jangka pendek dan jangka panjang) untuk kerajaan negeri dan agensi-agensinya.
  • Membuat perancangan pelaburan (jangka pendek dan jangka panjang) untuk kerajaan negeri.
  • Menjalankan aktiviti dalam pelaburan saham dan lain-lain instrumen kewangan.
  • Memantau dan menganalisa prestasi kewangan kerajaan negeri, agensi-agensinya serta anak-anak syarikat.
  • Memantau prestasi pelaburan kerajaan negeri, agensi-agensinya serta anak-anak syarikat.
  • Mengkaji memperakukan cadangan daripada agensi-agensi kerajaan yang berhasrat dalam usahasama (joint-venture) atau penyertaan ekuiti dalam syarikat-syarikat tersenarai atau tidak tersenarai.

Fungsi

  • Merancang, mengawal dan menyelenggara urusan pelaburan dan rekod-rekod perakaunan pelaburan bagi Kerajaan Negeri.
  • Membantu pihak pengurusan dalam membuat keputusan mengenai pelaburan bagi peruntukan Kerajaan Negeri.
  • Mengumpul maklumat dan mengemukakan analisis kewangan serta daya maju sesuatu pelaburan untuk dikemukakan bagi pertimbangan Kerajaan Negeri.
  • Memperkemaskan dan mempertingkatkan lagi kawalan ke atas semua pelaburan yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri supaya urusan pemantauan pelaburan dibuat dengan lebih rapi dan tersusun.

Carta Fungsi Unit


Aktiviti


Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan

Unit Analisa dan Pemantauan Pelaburan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Nazri Bin Saring
Pegawai Tadbir (Pelaburan)
Roselina Binti Mat Isa
Akauntan
Hazlina binti Masro
Penolong Akauntan
Norasikin Binti Yahya
Penolong Akauntan
Asniza Binti Abd Rahim
Penolong Akauntan
Muhammad Aliff Haiqal Bin Hamdzah
Penolong Pegawai Tadbir
Mohd Shafie Bin Mohd Yasin
Pembantu Tadbir (Kewangan)

# MYHRMIS MOBILE # # # # # # # # # # # #
#
STATISTIK PELANCONG MENGIKUT NEGARA ASAL KE NEGERI MELAKA # #
#
# # # # # #

Privacy Policy

back to top