UNIT ANALISA DAN PEMANTAUAN PELABURAN

Objektif

 • Menyediakan polisi pelaburan (jangka pendek dan jangka panjang) untuk kerajaan negeri dan agensi-agensinya
 • Membuat perancangan pelaburan (jangka pendek dan jangka panjang) untuk kerajaan negeri dan agensi-agensinya
 • Menjalankan aktiviti dalam pelaburan saham dan lain-lain instrumen kewangan
 • Memantau dan menganalisa aktiviti-aktiviti pelaburan kerajaan negeri, agensi-agensinya serta anak-anak syarikat
 • Menilai dan menyediakan laporan prestasi pelaburan kerajaan negeri dan agensi-agensinya
 • Mengkaji memperakukan cadangan daripada agensi-agensi kerajaan yang berhasrat dalam usahasama (joint-venture) atau penyertaan ekuiti dalam syarikat-syarikat tersenarai atau tidak tersenarai

Fungsi

 • Merancang, mengawal dan menyelenggara urusan pelaburan dan rekod-rekod perakaunan pelaburan bagi Kerajaan Negeri
 • Membantu pihak pengurusan dalam membuat keputusan mengenai pelaburan bagi peruntukan Kerajaan Negeri
 • Mengumpul maklumat dan mengemukakan analisis kewangan serta daya maju sesuatu pelaburan untuk dikemukakan bagi pertimbangan Kerajaan Negeri
 • Memperkemaskan dan mempertingkatkan lagi kawalan ke atas semua pelaburan yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri supaya urusan pemantauan pelaburan dibuat dengan lebih rapi dan tersusun
 • Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Pelaburan Negeri

Direktori Kakitangan


* Nota: Sila hubungi talian 06-3333333 dan diikuti dengan nombor sambungan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Datuk Hjh Radhuana Binti Salleh
Pegawai Pelaburan Negeri
Roselina Binti Mat Isa
Akauntan
Nurhima Binti Nurhasan
Penolong Akauntan
Norasikin Binti Yahya
Penolong Akauntan
Asniza Binti Abd Rahim
Penolong Akauntan

back to top