UNIT HASIL

Objektif

  • Memantau kutipan hasil setiap Jabatan Kerajaan Negeri
  • Menyelaraskan kod hasil
  • Memastikan laporan kutipan hasil dihantar ke Pejabat Kewangan Negeri selewatnya 7hb pada setiap bulan
  • Menyelaraskan mesyuarat Pemantauan Kutipan Hasil Kerajaan Negeri bagi memastikan kutipan hasil mencapai sasaran

Fungsi

  • Menyelaraskan dan memantau kutipan hasil negeri
  • Merancang usaha-usaha untuk meningkatkan hasil negeri
  • Mencari sumber baru hasil negeri
  • Menyediakan penyata dan laporan kewangan hasil