Surat Edaran Perbendaharaan Negeri

Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.1 Tahun 2016 - Kemaskini Maklumat Data Gaji dan Caruman KWSP Pekerja Bagi Tahun 2016
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.2 Tahun 2016 - Perubahan Kadar Caruman KWSP Pekerja Bagi Tahun 2016
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.3 Tahun 2016 - Pemulangan Dokumentasi Kira-Kira Wang Tunai (KKWT)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.4 Tahun 2016 - Pindaan Kepada Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.02 Tahun 2013 Dan Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 03 Tahun 2015 : Tatacara Penghantaran Dokumen Kira-Kira Wang Tunai (KKWT) Dan Bagi Sistem e-Tanah.
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.5 Tahun 2016 - Tatacara Pembayaran AP58(a)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.6 Tahun 2016 - Pindaan Dan Tambahan Kepada Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil. 7 Tahun 2015 : Penghantaran Penyata Terimaan dan Bayaran Bagi Akaun Amanah
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.7 Tahun 2016 - Bantuan Khas Kewangan
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.8 Tahun 2016 - Pelarasan Caruman KWSP Bagi Pegawai & Kakitangan Kontrak
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.9 Tahun 2016 - Pindaan Kadar Caruman Perkeso Bagi Kakitangan Kontrak
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.11 Tahun 2016 - Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2016
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.12 Tahun 2016 - Rasionalisasi Maybank Cawangan MITC, Ayer Keroh, Melaka
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.13 Tahun 2016 - Bantuan Khas Kewangan Tahun 2016
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.11 Tahun 2016 - Penjelasan Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.11 Tahun 2016
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.14 Tahun 2016 - Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2017 
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.12 Tahun 2015 - Tarikh Dan Peraturan Pembayaran Gaji Tahun 2016
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.11 Tahun 2015 - Peraturan Penutupan Akaun Kerajaan Negeri Tahun 2015
Surat Arahan-Penjenisan Kod Perbelanjaan dan Hasil
Kod Potongan Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) dan Bantuan Sara Hidup (COLA) Bagi Pegawai Yang Menduduki Kuarters Kerajaan Negeri Melaka  
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.8 Tahun 2015 - Pindaan Garis Panduan Tuntutan Pembayaran Melalui Panjar Wang Runcit (PWR)
Pindaan Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.6 Tahun 2015 - Baucar Bayaran Bagi Pengeluaran Wang Untuk Dibahagi-bahagikan Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP)96(a)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.9 Tahun 2015 - Bantuan Khas Kewangan (BKK) Tahun 2015
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.8 Tahun 2015 - Garis Panduan Tuntutan Pembayaran Melalui Panjar Wang Runcit
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.7 Tahun 2015 - Penghantaran Penyata Terimaan dan Bayaran Bagi Akaun Amanah
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.6 Tahun 2015 - Baucer Bayaran Bagi Pengeluaran Wang Untuk Dibahagi-Bahagikan Di Bawah Arahan Perbendaharaan (AP) 96(a)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.5 Tahun 2015 - Penggunaan Kod Objek Lanjut Bagi Pembayaran Caj Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST)
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.4 Tahun 2015 - Tatacara Bayaran Perlaksanaan Skim Perlindungan Keselamatan Sosial (PERKESO) Kepada Pegawai Lantikan Kontrak Kerajaan Negeri Melaka
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.3 Tahun 2015 - Tatacara Penghantaran Dokumen Kira-Kira Wang Tunai (KKWT) Bagi Sistem e-Tanah 
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.2 Tahun 2015 - Tatacara Permohonan AP58(a) 2015 Bagi Inbois/Tuntutan Yang Diterima Dalam Tempoh Akaun Kena Bayar 2014
Surat Arahan Operasi Bendahari Negeri Bil.1 Tahun 2015 - Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2014

Portal MelakaSistem Pengurusan Aduan AwamIntranet MelakaPortal HRMISPortal e-Bil MelakaSistem eSPEKS

MyGovernementLaman Web JPMPortal Rasmi MAMPULaman Web KSNGerbang SMSMDEC

 

PENAFIAN :  Pihak Kerajaan Malaysia dan Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka tidak bertanggungjawab atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin berlaku dan tidak sekali-kali boleh dipertanggungkan atau dipertanggungjawabkan bagi apa jua kerugian, termasuk tanpa batasan, kerugian khusus, tidak langsung atau berbangkit yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan atau kebergantungan maklumat yang terkandung dalamnya, sama ada melalui tindakan dalam kontrak atau tort atau selain daripadanya tidak kira bagaimana jua sekalipun.

Paparan terbaik menggunakan pelayar Internet Explorer 7.0 atau Mozilla Firefox dengan resolusi skrin 1024x768.
Hak Cipta © 2014, Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka.
Peta Laman | Soalan Lazim | Dasar Privasi dan Keselamatan