Profil

Cetak

PENGENALAN
Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka adalah sebuah jabatan yang menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan Kewangan Negeri Melaka dan menyediakan Akaun Tahunan Negeri. Jabatan ini diketuai oleh YB Pegawai Kewangan Negeri. YB Pegawai Kewangan Negeri adalah bertanggungjawab menggubal dasar dan mewujudkan strategi Belanjawan Negeri dan mencari punca-punca hasil bagi menambah hasil negeri bersesuaian dengan kehendak Belanjawan Tahunan Negeri Melaka.

 

VISI
Mengurus dan mentadbir kewangan negeri melalui pengagihan sumber kewangan, pengurusan perakaunan dan kawalan perbelanjaan secara cekap, berkesan dan akauntabiliti.

 

MISI
Menjadi organisasi unggul dalam Pengurusan Kewangan Negeri.

 

OBJEKTIF
Objektif Jabatan Kewangan & Perbendaharaan Negeri Melaka adalah:

 

FUNGSI
Fungsi Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri adalah :

 

STRATEGI
Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka telah merancang beberapa strategi yang dapat membantu Kerajaan Negeri bagi memantapkan kedudukan kewangan dan meningkatkan sosio-ekonomi negeri. Strategi-strategi tersebut adalah :

 

PELANGGAN
Pelanggan Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri Melaka terdiri daripada 3 kategori :

FaLang translation system by Faboba